Ana Sayfa

HİNDİSTAN’DAKİ KAST SİSTEMİ

Kast, bir toplumu gruplara ayıran ve üstünlük anlayışı üzerine kurulu olan bir sistemdir. Kast sisteminin dünyada en çok bilineni Hindistan’da uygulanan kast sistemidir. Kast sistemi yüzlerce yıldır Hindistan’da uygulanmaktadır. Hindistan’daki kast sistemi Hintlileri dört gruba ayırmıştır. Bu gruplar; Brahaman, Ksatirya, Vaisya ve Sudra’dır. Bunlardan başka Parya grubu da vardır. Ancak bu grup dışlanmıştır.

Brahaman sınıfı en tepede bulunur. Bu sınıfa mensup kişiler rahiplerdir. Brahaman sınıfındaki insanlar en üstün kişiler olarak sayılmaktadır. Brahaman sınıfından sonra Ksatriya sınıfı gelmektedir. Ksatriya sınıfına mensup olan kişiler askerler ve zenginlerdir. Yönetici zümre bu gruba aittir. Daha sonra Varşiya sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıfa çiftçiler ve tüccarlar mensuptur. En son ise Sudra sınıfı bulunur. Sudra sınıfına, işçiler ve köleler dahildir. Bir de bu gruplara dahil olmayan ve aşağılık olarak kabul edilen insanların oluşturduğu Parya sınıfı vardır. Bu sınıftaki insanlar dört sınıfa da dahil edilmez. Bu insanların normal bir hayatı olmaz. İnsan içine çıkmaları yasaktır. Ezilen bu insanlar hayatları boyunca kötü muameleye maruz kalırlar.

Hindistan’daki kast sistemi çok serttir. Bu kast sistemine göre:

  • Bir kişinin başka bir sınıftan kişi ile evlenmesi yasaktır.
  • Her grubun kendine özel hukuk kralları vardır. Bu kurallar büyük adaletsizliklere neden olmaktadır. Üst gruptan olan bir kişi ile alt gruplarda olan bir kişinin aynı suç karşısında alacağı ceza çok farklı olmaktadır.
  • Kast kurallarına uymayan kişiler kasttan atılırlar.
  • Bir kasttan diğer kasta geçiş mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.