Ana Sayfa

HZ. ÖMER SÖZLERİ

 • Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, o’na isyan etmesi; şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.
 • Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.
 • Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.
 • İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.
 • Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.
 • Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.
 • Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.
 • Allah’ın malı (Beytülmâl) karşısında kendimi yetimin velîsi gibi kabul ettim. İhtiyacım yoksa ondan hiçbir şey almadım, ihtiyacım olduğunda ondan kifâyet miktarı yedim, elime imkân geçince de aldığım şeyi geri ödedim.
 • Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.
 • Ölçünüz daima Allah rızası olsun.
 • Allahü teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.
 • Sırrını gizleyen, kendine hâkim olur.
 • Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.
 • Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.
 • Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
 • Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan kimse kendisi de bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvâya erdirilmez!
 • Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız!
 • Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.
 • Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.
 • Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oruca bakmayanız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu, helal haram gözetiyor mu, insanlara merhametli davranıyor mu ona bakın.
 • Bir iyiliğin şerefi, geciktirilmeden hemen yapılmasındadır.
 • Beni kimsenin bilmesi önemli değil. Rabb’im bilsin yeter. Kim ne derse desin bana Rabb’im kulum desin yeter.
 • İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
 • Dileyen oruç tutar, namaz kılar. Ancak emânet duygusu (güvenilirliği) olmayanın dîni yoktur!
 • Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın.
 • Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
 • Görmediğim sürece sizin bana en sevimliniz, ismi en güzel olanınızdır. Gördüğümde bana en sevimliniz, ahlâkı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimde sizin bana en sevimli olanınız, en doğru sözlünüzdür.
 • İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.
 • İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.
 • İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.
 • En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.
 • Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.