Ana Sayfa

HZ. OSMAN SÖZLERİ

 • İçkiden sakının, çünkü o bütün kötülük ve çirkinliklerin anasıdır… Aman içkiden uzak durun, vallahi îman ile içki mübtelâsı olmak, asla bir arada bulunmaz. Pek yakında birinin diğerini uzaklaştırmasından korkulur.
 • Beni kimsenin bilmesi önemli değil. Rabb’im bilsin yeter. Kim ne derse desin bana Rabb’im kulum desin yeter.
 • Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.
 • Sabredin, yoksa pişman olursunuz.
 • Eğer kalblerimiz tertemiz olsaydı, Rabbimizin Kelâmı’na doyamazdık. Ben, Mushaf’a bakmadığım bir günün geçmesini çok çirkin görürüm.
 • Mükafatın büyüklüğü, belanın nispetindedir.
 • Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir.
 • En büyük kayıp, sâhibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür.
 • Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın.
 • Cennet ile Cehennem arasında bulunsam da hangisine gireceğimi bilmesem, bunu öğrenmeden evvel çürüyüp toprak olmayı isterdim.
 • Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâki olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allah’tan korkunuz!
 • Allah seni birinin sevgisiyle rızıklandırdığı zaman gücün yettiğince o sevgiye sıkıca tutun.
 • Suç işleyenin kulağını iyi çek; zira dünyada ceza görmek, ahiretteki cezadan daha kolaydır.
 • Ölçünüz daima Allah rızası olsun.
 • Kimin, dünya zindanı olursa, o mü’min kabirde rahat eder.
 • Mezar, dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir.
 • Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.
 • Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.
 • Eşler arasında tartışma olursa iki tarafta ateş olmasın. Bir taraf su olsun ki sorun çözülsün.
 • Gerçek mümin altı çeşit korku içindedir:

  1. İmanını kaybetme korkusu.

  Zira ayet-i kerimelerde buyrulur:

  “Rabbimiz! Bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme!..” (Âl-i İmran, 8)

  “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmran, 102)

  2. Kıyamet günü kendisini rüsva edecek şeylerin melekler tarafından yazılması korkusu.

  Zira ayet-i kerime’de buyrulur:

  “İşte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.” (ez-Zilzal, 4-5)

  3. Amelinin şeytan (aleyhi’l-la’ne) tarafından boşa çıkartılması korkusu.

  Zira ayet-i kerimelerde buyrulur:

  “(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna.” (el-Hicr, 39-40)

  4. Ölüm meleği Azrail’e gaflet içindeyken ve ansızın yakalanma korkusu.

  Ayet-i kerimede buyrulur:

  “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (el-Hicr, 99)

  Hadis-i şerifte buyrulur:

  “Kişi yaşadığı hâl üzere ölür ve öldüğü hâl üzere haşrolunur.” (Müslim, Cennet, 83; Münâvî, V, 663)

  Nitekim Hazret-i Osman -radıyallahu anh- Kur’an ile yaşadı, Kur’an’ı infak etti ve Kur’an okurken şehit edilerek rahmet-i Rahman’a kavuştu.

  5. Dünya ile mağrur olup ahiretten gafil kalma korkusu.

  Ayet-i kerimede buyrulur:

  “…Bu dünya hayatı, aldatma metaından başka bir şey değildir.” (Âl-i İmran, 185)

  6. Çoluk-çocuğuyla fazlaca meşguliyete dalıp Allah Teâlâ’nın zikriyle yeterince meşgul olamama korkusu.”

  Ayet-i kerimede buyrulur:

  “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah katındadır.” (el-Enfal, 28)

  “Muhakkak ki dünya fâni, ahiret ise bakidir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın, baki olandan alıkoymasın. Siz, bakiyi fâni olana tercih ediniz. Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allah’tan korkunuz.” (İbn-i Ebi’d-Dünyâ, Mevsû‘a, I, 77)

BENZER YAZILAR  GÜNEY SUDAN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.