Ana Sayfa

İNSANLAR TARIMA NASIL BAŞLADILAR?

İlk çağlarda insanlar yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyorlardı. Göçebe olarak yaşıyorlardı. Yerleşik hayata henüz geçmemişlerdi. İklimin ve yiyeceğin elverişli olduğu bölgelerde geçici olarak yaşıyorlardı. Yiyecek buldukları zaman yiyorlardı. Olmadığı zaman da aç kalıyorlardı. Dengeli beslenme düzenleri yoktu. Sağlık koşulları iyi değildi. Ölüm oranları çok fazlaydı. Ortalama yaşam süresi 25’ti.

İnsanların tarıma geçmesi bir anda olmadı. Zamanla insanların bilgi ve tecrübeleri arttı. Tarıma nasıl başlanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Nasıl ve niçin başlandığı hakkında üç ünlü teori vardır. Lewis R. Binford’a göre, insanların tarıma geçmelerine nüfus artışı neden olmuştur. Nüfusun artması sonucu insanlar toplayıcılık ve avcılık ile yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Yaşamlarının devamlılığı için de tarım yapmaya başladılar.

Gordon Çhild ise kıtlıkların ortaya çıkması sonucu insanların tarıma başladıklarını söylemektedir. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için topladığı bitkilerin ve avladığı hayvanların zamanla yok olmaya başlaması sonucu tarım yapılmaya başlanmıştır. Tarihe bakıldığı zaman insanların mecbur kalmadıkları zaman bir işe yönelmedikleri ve üstünde durmadıkları görülmektedir. Bu iki teori de insanların tarıma mecburiyetten geçtiklerini savunmaktadır.

Üçüncü teori, bu iki teoriden farklı olarak insanların tarıma mecburiyetten değil de kültürel gelişmeleri sayesinde olduğunu savunmaktadır. Bu teoriyi Robert J. Braidwood tarafından ortaya çıkarılmıştır. İnsanlar zamanla doğayı incelemeye başladılar. Bu incelemeleri sonucu bitkileri yetiştirmeyi ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrendiler. Bu süreçten sonra da tarıma geçmişlerdir.

Öne sürülen bütün teoriler insanların tarıma nasıl başladıklarını tam olarak açıklayamasa da en kabul görenleri bunlardır. Tarıma nasıl geçilmiş olursa olsun insanlık tarihinde çığır açtığı bir gerçektir. Tarım sayesinde insanlar yerleşik hayata geçtiler. İlk köyleri oluşturdular. Düzenli ve dengeli beslenmeye başladılar. Elde ettikleri fazla ürünleri satarak ticareti geliştirmeye başladılar. En önemlisi de tarıma geçişten sonra insanların birbirleriyle olan ilişkileri gelişti ve arttı.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.