Ana Sayfa

İSKENDER İMPARATORLUĞU

Makedonya Kralı 2. Philippos, Yunan şehirlerini birleştirmeyi başarabilmiştir. Ancak 2. Philippos’un ani ölümü ile bu birlik oğlu İskender’e kaldı. İskender, zeki ve cesur birisiydi. Tahta oturur oturmaz ilk işi kendisine rakip olan varisleri öldürttü. Ülkesini o kadar genişletti ki Hint Ülkesine kadar sefer düzenleyebildi. Trakları ve İllyralıları da yendi. Pers İmparatorluğu’na iki sefer düzenledi. Pers İmparatorluğu, İskender’in karşısında mağlup oldu ve topraklarının hepsi İskender’in eline geçti. Suriyeyi ve Mısır’ı da ele geçirdi. Mezopotamya’nın içlerine kadar sokuldu.

Fethettiği yerlerde düzeni sağlamak için uğraştı. Halkın, merkeze bağlılıklarını korumak ve desteklerini arttırmak için dinlerinde serbest bıraktı. Bilime önem verdi. İskender İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan halk matematik ve astronomide gelişmişlerdi. Aynı zamanda bu dönemde önemli filozoflar da yetişmiştir.

İskender, genç yaşta hayatını kaybetti. Ölümünden sonra ülkede siyasi birlik sağlanamadı. Bu nedenler geniş topraklara sahip olan İskender İmparatorluğu sekiz bölgeye ayrıldı. Bu bölgeler oğulları ve generalleri arasında paylaşıldı. Savaşlarda  gösterdiği başarılar nedeniyle İskender’e, “Büyük” lakabı takıldı. Ülkenin geniş topraklara sahip olması kültürlerin de çok çeşitli olmasına neden oldu. Doğu ve batı kültürlerinin harmanlanması sonucu Helen Kültürü oluştu. Bu kültürün oluşmaya başlaması İskender İmparatorluğu dönemine denk gelmektedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.