Ana Sayfa

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman, 15 Kasım 1449 yılında dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultan’dır. Eşleri, Fülane Hatun ve Mahidevran Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğunun, onuncu padişahıdır. İyi bir saray eğitimi almıştır. Babası Yavuz Sultan Selim’in 30 Eylül 1520 yılında vefat etmesi üzerine 46 yıl sürecek hükümdarlık süresi başlamıştır. Babasından sadece hükümdarlık makamı kalmamış aynı zamanda halifelik makamı da Sultan Süleyman’a geçmiştir. Osmanlı tahtında en uzun süre oturan padişahtır. Osmanlı’da yönetim, ekonomi ve askeri alanlarında birçok gelişme yaşanmıştır.

Kanuni, tahta oturur oturmaz Doğudaki sorunları çözmekle uğraşmıştır. Safeviler ve Memlükler sorununu çözmüştür. Daha sonra 1521’de Belgrad’a 1522’de de Rodos’a seferler düzenledi. Bu seferler sonucu Belrad ve Rodos, Osmanlı’nın eline geçmiştir.

1526’da Macaristan ile Mohaç Meydan Savaşı yapıldı. Mohaç Meydan Savaşını, Osmanlı İmparatorluğu kazandı. Bu sayede Budin kalesi ele geçirildi. Mohaç Meydan Savaşından sonra Macaristan’a üç sefer daha düzenlendi. Aynı dönemde Viyana’da kuşatıldı. Ancak kuşatma başarılı olamadı.

Boğdan, Osmanlı İmparatorlu’na bağlı bir voyvodalıktı. Boğdan voyvodasının Osmanlı aleyhine girişimlerde bulunması üzerine Boğdan Seferi düzenlendi. Bu sefer sonrası Boğdan sorunu çözüldü. İlk Kapitülasyonlar da Kanuni zamanında Fransa’ya verildi. Kapitülasyonların verilme amacı Fransa’yı, Osmanlı’nın yanına çekerek Avrupa birliğinin oluşmasını engellemekti. Kapitülasyonlar, Kanuni ölene kadar devam etti. Antlaşma gereği Kanuni ölünce Kapitülasyonlar da bitti.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran’a da seferler düzenlenmiştir. Ancak İran’ın tamamı kontrol altına alınamamıştır. Kanuni döneminde Osmanlı donanması da güçlüydü. Venedikliler ile Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Bu savaş Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlandı.

Sultan Süleyman’a, “Kanuni” denmesinin sebebi yaptığı kanunlardır. Avrupalılar da Sultan Süleyman’a, “Muhteşem Süleyman” diyorlardı. Kanuni zamanında Hint Deniz Seferi de gerçekleşti. Ancak sefer başarılı olmadı. 1566’da Zigetvar seferi düzenlendi. Bu sefer başarılı oldu ve Zigetvar fethedildi. Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi dönüşü yolda rahatsızlandı ve vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra yerine oğlu 2. Selim geçti. Kanuni’den sonra Osmanlı İmparatorluğu, duraklama dönemine girdi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.