Ana Sayfa

KAPADOKYA

  • Kapadokya, Nevşehir ili sınırları içerisinde yer almaktadır.
  • Kapadokya adının anlamı “Güzel atlar ülkesi”dir.
  • İlk ismi “Katpatuka” idi. Tabi o dönemde bu alan sadece Nevşehir ile sınırlı değildi. Yozgat, Malatya, Niğde, Kayseri, Adana, Tokat, Konya ve Kahramanmaraş’ı da içine alan geniş bir bölgenin adı Kapadokya idi.
  • Kapadokya’da yaşam, milattan önce 2000’lere  kadar uzanmaktadır. Bölgede yaşayan halk aynı şekilde bu dönemden sonra yazıyı kullanmaya başladılar. Bu bölgede ilk Haiti topluluğunun yaşadığı bilinmektedir. Ayriyeten küçük krallıklar da kurulmuştur.
  • Hititlerin, Anadolu’ya gelmeleri ve devlet kurmaları sonucu Kapadokya Hitit İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir.
  • Muşkilerin ve Perslerin de eline geçti. Persler, bu bölgeye 200 yıldan fazla hakim oldular.
  • Büyük İskender’in Anadolu fetihleri sonucu Kapadokya, İskender’in eline geçti. Ancak Kapadokya halkı İskender’in egemenliği altına girmeyi istemediler ve bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Kapadokya Krallığı’nı kurdular. Kapadokya Krallığı’nın bağımsızlığı uzun sürmedi ve Makedonya egemenliği altına girdiler.
  • M.Ö. 4. yüzyılda Kapadokya Krallığı’nı tekrardan kurmayı başardılar. Krallıkta kargaşa hiç bitmek bilmedi. M.Ö. 3. yüzyılda ilişkiler kurmaya başladığı Roma İmparatorluğu’nun himayesi altına girerek bu sorun çözüldü.
  • M.S. 7. yüzyılda İslam ile tanışan bölge halkı 10. yüzyıldan sonra hızla Müslüman olmaya başladılar. 11. yüzyılda bölge Türklerin eline geçti. Bir dönem tekrardan Bizans’ın eline geçse de daha sonradan Türklerin eline geçti ve daha sonra hep Türklerin elinde kaldı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.