Ana Sayfa

KAPİTALİZM

Kapitalizm, özellikle ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin uyguladıkları ekonomik sistemdir. Sosyalist sistemin zıttıdır. Sosyalist sisteme tepki olarak doğmuştur. Kapitalist sisteme göre devlet, özel sektöre karışmamalıdır. Kapitalizmin merkezinde para vardır ve yapılan her şey para içindir.

Kapitalizmin ortaya çıkması Sanayi Devriminden sonra gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi ile üretimin artması, ticaretin gelişmesine neden olmuştur. Bunlara paralel olarak bankacılık sektörü de gelişme göstermiştir. 16. yüzyılda devletler, ekonomilerini güçlendirmenin yolunun üretim yapmak  ve üretilen bu ürünleri ihraç etmekten geçtiğini anladılar. Bunun için de üretimi, yani girişimciyi desteklediler. İlk başlarda devletin desteğine ihtiyaç duyan girişimciler devletin müdahalelerine ses çıkarmadılar. Girişimciler, 18. yüzyılda güçlendiler. Artık girişimci değil büyük holdingler haline geldiler ve artık devletin müdahalesini istemez hale geldiler.

19. yüzyılda ünlü ekonomist Adam Smith ortaya çıktı. Adam Smith ” laissez faire, laissez passer” yani “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” fikrini ortaya attı. Bu dönemde üretim hızla artmaya devam etti. İşgücü ucuzladı ve işsizlik oranları arttı. İşsizliğin artması, fiyatların artmasına ve haksız rekabet ortamının oluşmasına neden oldu. Bu durum devletleri zor duruma soktu. 20. yüzyılda devletler, ekonomilere yasalar yoluyla müdahil olmaya başladı. İşçi sendikalarının da ortaya çıkmasıyla işçinin değeri az da olasa bilinmeye başlandı.

Tam kapitalist olan ülkelerde ekonomi gelişmekte ancak halkın refah seviyesi düşmektedir. Devletler buna çözüm olarak karma ekonomi modelini seçmektedirler.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.