Ana Sayfa

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin önemli ve en büyük bölgelerinden biridir. Anadolu’nun kuzeyinde ve Karadeniz’in de güneyinde yer almaktadır. Bölge, adını da kıyısı olduğu Karadeniz’den almıştır.  141.000 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu yüzölçümü Türkiye’nin %17’sini geçmektedir. Karadeniz Bölgesi; Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz olarak üçe ayrılmaktadır. Karadeniz topraklarının büyük bir kısmı dağlık araziden oluşmaktadır. Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde bulunan iller; Ordu, Giresun, Rize, Samsun, Tokat, Bartın, Artvin, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Trabzon, Karabük, Gümüşhane, Çorum ve Bayburt’tur.  Bu illerin nüfuslarının toplamı 8 milyonu aşmaktadır. Erzurum, Sivas ve Ankara gibi bazı şehirlerin de topraklarının bir kısmı Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde, dağlar kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Bölgenin, en yüksek dağı 3.932 metre yüksekliğe sahip olan Kaçkar Dağı’dır. Diğer dağları ise sırasıyla Üçdonuk Dağı, Bulut Dağı, Mescit Dağı ve Karagöl Dağı’dır. Fazla bir ovaya sahip değildir. En büyük ovaları; Düzce Ovası, Çarşamba Ovası ve Bafra Ovası’dır. Anadolu’da doğan akarsular, Karadeniz Bölgesinden geçer ve Karadeniz’e dökülür. Bu akarsular Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh Irmağı, Filyos Çayı ve Sakarya Irmağı’dır. Su bakımından Türkiye’nin en zengin bölgesidir. Bölge, göl bakımından da zengindir. Ladik Gölü, Melent Gölü, Abant Gölü, Torhum Gölü ve Balık Lagünü en büyük gölleridir.

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerine Karadeniz iklimi, iç kesimlerine ise Karasal iklim hakimdir. İklim farklılıklarının nedeni sıra dağlardır. Orman bakımından da Türkiye’nin en zengin bölgesidir. Halkın temel geçim kaynağı tarımdır. Coğrafi özellikleri sanayinin gelişmesine engel olmaktadır. Bölgede en çok çay ve fındık üretilmektedir. Türkiye, dünyada en fazla fındık ihraç eden ülke konumundadır. Üretilen fındığın tamamı bu bölgede yetiştirilmektedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.