Ana Sayfa

KARAHANLI DEVLETİ

840 yılında kurulmuştur. Karahanlı Devleti Hükümdarlarının ve halkının çoğunluğu Müslümandır. Hükümdarın ve halkın İslam’ı seçtiği ilk Türk-İslam devletidir. Kuruluşundan itibaren Müslümandırlar. İlk Hükümdarları Bilge Kül Kadir Han’dır. Başkenti Kaşgar’dır. Kadir Han’dan sonra Saltuk Buğra Han da Müslüman olmuş ve İslam’ı resmi din ilan etmiştir. Satuk Buğra Han Müslüman olduktan sonra ismini Abdülkerim Saltuk Buğra Han olarak değiştirmiştir.

Karahanlılar uzun yıllar Samani Devleti ile savaşmışlardır. 999 yılında Nasr Ali İlig Han, Samani Devletini yıkmıştır. Bu dönemde Karahanlılar Devleti genişlemeye devam etmiş Maveraünnehir bölgesini ele geçirdi. Horasan bölgesine de seferler düzenledi.

Karahanlılar Devleti de birçok Türk Devletinin yaşadığı kaderi yaşadı. Devleti kardeşler arasında çıkan taht kavgaları sonunda ikiye ayrıldı. Yusuf Kadir Han vefat edince oğulları arasında taht kavgası çıktı. Taht kavgaları devletin parçalanmasına sebep oldu. Batı Karahanlı Devletinin başına  Muhammed Bin Nasr (Batı) ve İbrahim Bin Nasr (Doğu) geçtiler. Merkezini Semerkant yaptılar. Batı Karahanlı Devleti, Selçuklu Devleti ile savaşa girmiş ve savaşın sonuna mağlup olarak çıkmıştır. Savaştan sonra Selçuklu Devleti’nin himayesi altına girmiştir. Selçuklulardan sonra Karahitayların hakimiyeti altına girmişlerdir. 1221 yılında da Harzemşah Devleti’ne karşı gelememiş ve yıkılmışlardır.

Doğu Karahanlı Devleti’nin başına da Süleyman Arslan Han geçmiştir.  Doğu Karahanlı Devleti de Batı Karahanlı Devleti gibi ilk önce Selçuklu Devletine bağlanmış daha sonra ise Karahitayların hakimiyeti altına girmişlerdir.

Karahanlı Hükümdarları:

 1.  Bilge Kül Kadir Han (840-893)
 2.  Bazır Arslan Han  (893-924)
 3.  Oğulcak Kadir Han
 4.  Abdülkerim Satuk Buğra Han (924-955)
 5.  Musa Han (955-958)
 6.  Baytaş Süleyman Arslan Han (958-970)
 7.  Nasr Bin Ali Arslan Kara Han (970-998)
 8.  1. Ahmet Arslan Kara Han (998-1015)
 9.  Mansur Arslan Han (1015-1024)
 10.  2. Ahmet Togan Han (1024-1026)
 11.  Yusuf Kadir Han (1026-1032)
BENZER YAZILAR  GEMİ ŞİİRİ / PABLO NERUDA

karahanli

Categories: Ana Sayfa

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.