Ana Sayfa

KARAHANLILAR

Karahanlılar’ın tarihi 9. yüzyıla dayanmaktadır. Uzun yıllar Uyur Devleti’nin himayesi altında yaşadılar. 840 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Karahanlı Devleti’ni kurdular. İlk hükümdarları Bilge Kül Kadr Han’dır. Karlık soyundan gelmektedirler. Komşuları olan Sasaniler ile yıllar süren mücadeleye giriştiler. Devleti, ikili sistemle yönetmişlerdir. Yani devleti, Doğu ve Batı diye ikiye ayırmışlardır. Başkentleri, Kaşgar’dı.

Karahanlıların, Türk tarihinde önemi çok fazladır. Önemli olmasının nedeni ise İslamı kabul eden ilk Türk hanedanının Karahanlılar olmasıdır. Aynı şekilde İslam’ı da resmi din olarak ilan etmişlerdir. İslam’ı, komşularından öğrendikleri bilinmektedir. Hükümdar Satuk Buğra Han Müslüman olmuş ve Abdülkerim ismini almıştır. İslam’ın, Karahanlılar arasında yayılmasını da bu Satuk Buğra Han sağlamıştır. Karahanlılar, önlerindeki en büyük engel olan Sasaniler’e son verdiler ve topraklarını çok genişletme fırsatı buldular. Güneyde, Gazneliler’e komşu olacak kadar genişlettiler. Bunun üzerine Güney’e doğru  ilerlemeyi bıraktılar ve Batı’ya doğru topraklarını genişletmeye başladılar.

Türk Devletleri’nin çoğunda olduğu gibi Karahanlı Devleti’nin de sonunu ikili yönetim sistemi getirmiştir. İki kardeş arasında kavga çıkmıştır. Kavga, 1041 yılında Karahanlı Devleti’nin ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Doğu Karahanlıların başkenti Balasagun olmuştur. Başkent, bazı zamanlar Kaşgar’a kaymıştır. Doğu Karahanlı Devleti, Moğollar ve Karahitaylar ile uzun süre mücadele etmişlerdir. Ancak daha fazla dayanamadı ve 1221 yılında yıkıldı. Batı Karahanlıların ise başkenti Semerkant’tı. Batı Karahanlı Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ile mücadeleye etti. Sonunda yenik düştüler ve Selçukluların himayesi altına girdiler. Batı Karahanlı Devleti ise 1212 yılında Harzemşah Devleti tarafından yıkıldı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.