Ana Sayfa

KARAYOLU

Karayolu, motorlu ve motorsuz taşıtların kullanımı için yapılmış olan yollardır. İlk karayollarının M.Ö. 6. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. Bu yollar, at arabalarının geçmesi için yapılmıştır. Daha sonra bir çok kral ve imparator karayolu yaptırmışlardır. Bu yollar şehirleri birbirine bağlıyordu. Bu yolların yapılma amaçlarının başında ticareti geliştirmek gelmektedir.

Mısırlılar ve Romalılar da yollar yapmışlardır. Mısırlılar, tapınaklarına giden yollar yapmışlar, Romalılar ise ordularının daha kolay ilerlemesi için yollar yapmışlardır. Tabi ki o zamanki yollar günümüzdeki gibi asfaltlı değildi. Otlardan ve taşlardan temizlenen yerler yol oluyordu. Romalıların yaptıkları yollar ise farklı oluyordu. Çünkü Romalılar, yolu en sağlam olacak şekilde yapmaya özen gösteriyorlardı. Bu da farklı malzemeler kullanmalarını gerektiriyordu.

Tarih boyunca birçok uzun yol yapılmıştır. Bu yollar sadece bir ülkenin içerisinde bulunmuyordu. Birçok ülkeyi dolanıyordu. Özellikle Asya’dan başlayıp Avrupa’ya kadar ulaşan yollar yapılmıştır. Buna en iyi örnek İpek Yolu verilebilir. 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda karayolu yapımında bir gerileme olmuşsa da 20. yüzyılda özellikle sanayi ve ticaretin gelişmesi ile yol yapımları da artmıştır. Yolların düzgün olmaması hem seyahat süresini uzatıyor, hem de yolcu konforunu azaltıyordu. Bunu engellemek için önce yollar betonla yapılmaya başlandı. Daha sonra ise asfaltın bulunması ile yollar asfalt ile yapılmaya başlandı. Günümüzde asfalt yollar dünyanın her yerindedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.