Ana Sayfa

KARL MARX SÖZLERİ

 • Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.
 • Asacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.
 • İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.
 • Her şeyi sorgulayın.
 • Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.
 • Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.
 • Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.
 • Baylar! Soyut özgürlük sözcüğünün sizi aldatmasına izin vermeyin. Kimin özgürlüğü? Bu, bir kişinin bir başka kişi karşısındaki özgürlüğü değil, sermayenin işçiyi ezme özgürlüğüdür.
 • Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.
 • Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır.
 • Tıpkı bir dinde insanın kendi beyninin ürünü olan şeylerin  yönetimine girmesi gibi, kapitalist üretimde de, insanoğlu, kendi elinden çıkma ürünler tarafından yönetilir.
 • Tarih kendini tekrarlar, ilk trajedi, sonra güldürü şeklinde.
 • Fikir, çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır.
 • İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.
 • Komünistlerin teorisi tek bir cümlede toplanabilir: Özel mülkiyetin lağvedilmesi.
 • Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.
 • Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.
 • Kitapları yalayıp yutmaya mahkum bir makineyim ben.
 • Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir.
 • İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri degildir; tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır.
 • İnsan bedeninin kendisi olmayan doğa,insanın organik olmayan bedenidir.
 • İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.
 • Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli.
 • Cimri aklını kaçırmış bir kapitalisttir, kapitalist ise aklı başında bir cimri.
 • Daha iyi giysiler ile yiyecekler, daha iyi muamele görmek ve efendinin bağışladığı daha geniş bir toprağa sahip olmak, kölenin sömürülmesini ne derece ortadan kaldırırsa, ücretli işçininkini de işte o kadar kaldırır.
 • Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.
 • İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması sözkonusu olamaz.
 • Kişisel emekten doğan dağınık özel mülkiyetin kapitalist özel mülkiyete dönüşmesi, halen toplumsallaşmış üretime fiilen dayanan kapitalist özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüşmesinden kuşkusuz kıyaslanamayacak kadar daha uzun süreli, daha şiddetli ve çetin bir süreçtir.Birinci durumda, halk yığınlarının birkaç gasp edici tarafından mülksüzleştirilmeleri söz konusuydu; ikincisinde ise, birkaç gasp edicinin, halk yığınları tarafından mülksüzleştirilmeleri söz konusudur.
 • Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.