Ana Sayfa

KAST SİSTEMİ

Kast sistemi, Portekizce “casta” kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Irk veya soy anlamına gelmektedir. Günümüz Hindistan’ında olan kast sistemi adeta Hint kültürübe işlemiştir. Hindistan ile kast sistemi o kadar bağdaştı ki kast sistemi denilince akla ilk Hindistan gelmektedir. Tabiki de kast sistemi, Hindistan’a özgü bir şey değildir. Tarih boyunca birçok devlet kast sistemini uygulamıştır. Özellikle Antik Mısır’da bu sistemin uygulandığı bariz bir şekilde görülmektedir. Hatta Eski Yunan’da bile bir dönem kast sistemi uygulanmıştır.

Kast sistemi, astlık ve üstlük prensibine dayanmaktadır. İnsanları belirli sınıfların içerisine zorla sokmakta ve grupları birbirinden üstün tutmaktadır. Kast sistemindeki kurallar göre üst sınıfa veya alt sınıfa geçiş imkanı oluyor veya olmuyor. Bunu kast sisteminin katılığı belirliyor. Sınıflar arası ayrımcılıklar olmaktadır. Bir sınıfa göre suç kabul edilen bir suç, diğer sınıfa göre suç kabul edilmeyebilir. Hindistan’daki kast sisteminde her sınıfın ayrı kanunu vardır. Her suçun cezası sınıfa göre değişmektedir. Bu da kast sisteminin olduğu yerde adaletsizliğin de olduğunu çok iyi göstermektedir.

Hindistan’daki kast sisteminde beş sınıf vardır. Bunlar sırasıyla Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaişyalar, Südralar ve Paryalar’dır. En üstte Brahmanlar yer alır. Bu sınıfa ait olan insanlar din adamlarıdır. Daha sonra Ksatriyalar gelmektedir. Bu grupta yer alan kişiler askerler ve soylulardır. üçüncü sırada ise Vaişalar yer almaktadır. Çiftçi ve tüccarlar bu gruba dahildirler. Südralar sınıfında ise işçiler yer alır. İşçiler, topraksızdırlar ve hayatları boyunca çalışmak zorundadırlar. Paryalar sınıfına ise hiçbir hakka sahip olmayan ve toplum tarafından aşağılık olarak görülen insanlar yer almaktadır. Bu insanlar çöplerin içerisinde ve sefil bir şekilde yaşamak zorundadırlar.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.