Ana Sayfa

KATOLİK KİLİSESİ

Katolik Kilisesi’nin diğer bir adı Roma Katolik Kilisesi’dir. Müslümanlarda olduğu gibi Hristiyanlarda da mezhepler vardır. En fazla taraftarı olan mezheplerden birisi de Katoliklik’tir. Dini başkanları Vatikan’da bulunan Papa’dır. Hristiyanlar, üç Tanrının varlığına inanırlar. Bunlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. İnançlarına göre Hz. İsa, hem insan hem de tanrıdır. Katolik mezhebinin kurucusu havarilerden biri olan Petrus’tur. Petrus’un arkasından gidenler Katolik mezhebine dahil olmaktadırlar.

Katoliklerin, Ortodokslardan ayrılmalarının en büyük nedeni; Katoliklere göre Kutsal Ruh, Baba ile Oğul’dan çıkmıştır. Ortodokslara göre ise Kutsal Ruh sadece Baba’dan çıkmıştır. Bu farklı düşünce yapılarından dolayı Ortodokslara göre Katolikler; Katoliklere göre ise Ortodokslar dinsiz sayılmaktadırlar. 

İki kilisenin birbirinden ayrılması 1054 yılına gerçekleşmiştir. Hristiyanların, kendi içlerinde ayrılana kadar bir merkezleri yoktu. 1054 yılında Kiliseler kendilerine merkez seçmişlerdir. Böylece Katolik Kilisesi’nin merkezi Roma, Ortodoks Kilisesi’nin merkezi ise İstanbul olmuştur. Katoliklere göre her insan doğduğunda günahkardır ve Vaftiz edilerek günahlarından arınması gerekmektedir. İnançlarına göre, mihrabın üzerinde duran ekmek ve şarap Hz. İsa’nın varlığının ispatıdır. Katoliklerin, her pazar günü kilisede ayinleri olmaktadır. Her Katolik Hristiyan’ın dini olarak bu ayinlere katılması gerekmektedir. Ancak günümüzde bu ayinlere katılmayan Hristiyan sayısı fazladır. Günahlarını kapalı bir alanda rahibe anlattıkları zaman günahlarından arındıklarına inanmaktadırlar.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.