Ana Sayfa

KAVİMLER GÖÇÜ

Kavimler Göçü, Türklerin başlattığı ve Cermenler, Franklar ve Vizigotlar gibi barbar kavimlerin batıya göç etmesi olayıdır. M.Ö. 3. yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında gerçekleşmiştir. Etkisi çok büyük olmuştur. Hun Devleti, Çin’in yaptığı entrikalar sebebiyle ikiye bölündü. Doğu Hunlar, Çin’in hakimiyeti altına girdiler. Bu sefer Çin, Batı Hun’a baskı yapmaya başladı. Baskıya daha fazla dayanamayan Hunlar, Batı’ya doğru göç etmeye başladılar.

Hunlar, bu göç ile Avrupa’nın içlerine kadar ilerlediler. Gittikleri yerlerdeki kavimlerle de savaşıyor ve onları mağlup ediyorlardı. Bu kavimler de daha fazla dayanamayıp Batı’ya doğru ilerliyorlardı. Hunlar, yaptıkları bu göç ile barbar kavimlerin de Avrupa’nın içlerine kadar sokulmalarına neden oldular.

Barbar kavimler, gittikleri yerleri yağma ediyorlardı. Bu sebeple yerleşik halk da bu göçten çok etkilenmiştir. Avrupa’nın ve Anadolu’nun büyük bir kısmına hakim olan Roma İmparatorluğu, bu göçü durduramıyordı. Topraklarına gelen istilacılar, her yeri yakıp yıkıyorlardı. Halkın da kendileri gibi göç etmelerine neden oluyorlardı. Diğer sebeplerin de meydana gelmesi sonucu M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma bir süre ayakta kalmaya çalışsa da 476 yılında yıkıldı. Günümüzde Avrupa’da yaşayan milletlerin çoğu kavimler göçü sonrasında oluşmuştur. Avrupa’da yeni kültürler oluşmuştur. Ayrıca Avrupa’da derebeylikler ortaya çıkmıştır. Hunlar ise Avrupa’daki ele geçirdikleri topraklar üzerinde Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.