Ana Sayfa

KAYAÇ

Kayaç, yerkabuğunu oluşturan mineral topluluklarına verilen isimdir. Minerallerin bir araya gelmeleri ile kayaçlar oluşmaktadır. Onlarca farklı kayaç türü vardır. Linyit, Granit, Bazalt, Kireçtaşı ve Mermer bunlardan sadece bir kısmıdır. Kayaçlar, kendi aralarında üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Püskürük Kayaçlar, Başkalaşım Kayaçlar ve Tortul Kayaçlardır. Bu gruplar da kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır.

Püskürük kayaçların diğer bir adı ise Korkayaçlar’dır. Püskürük kayaçlar, volkan patlamalar sonucu oluşmuş kayaçlardır. Püskürük kayaçlar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Bunlar iç püskürük ve dış püskürük’tür. Bu ayrım magmanın soğuduğu yere göre yapılmıştır. Eğer magma, dışarı çıkmış ve dışarıda soğumuş ise dış püskürük’tür. İç püskürük kayaçlar ise magmanın volkan içerisinde soğuması sonucu oluşmuş olan kayaçlardır. İç püskürük kayaçlara en iyi örnek Granit, dış püskürük kayaçlara ise Bazalt en iyi örnek olarak verilebilir.

Tortul kayaçlar ise genellikle okyanus ve deniz tabanlarında kat kat birikme sonucu oluşmuş kayaçlardır. Tortul kayaçlar da üçe ayrılır. Bunlar Fiziksel tortul, kimyasal tortul ve organik tortul’dur. Fiziksel tortul suda eriyebilen kayaçlardır. Fiziksel tortul, akarsu ve rüzgarların taşıyarak biriktirmesi sonucu oluşan kayaçlardır. Organik kayaçlar ise canlıların öldükten sonra kalıntılarının birikmesi sonucu taş haline gelen kayaçlardır. Başkalaşım kayaçlar ise ısı ve basınca maruz kalarak başkalaşmış olan kayaçlardır. Başkalaşım kayaçlara en iyi örnek elmas verilebilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.