Ana Sayfa

KAZIM KARABEKİR SÖZLERİ

 • Sevgi ve saygı ikna ile kazanılır. Korkutmaktan, sindirmekten doğacak, ancak nefrettir.
 • Ben bu vatana karşı ne tatlı emeller besliyordum. Hâlbuki kalpazanlar, cahiller, hırsızlar neler yapıyordu…
 • Biz millî istiklâlimiz gibi, millî hürriyetimizi de en mukaddes gaye tanımalıyız ve bunun zevkini bütün millete tattırmalıyız.
 • Zamanımızda da modern hurâfeler vardır. Bu hurâfeler uyuşturucudur, öldürücüdür; hatta bazen insanı ölmeden diri diri toprağa gömer.
 • Türk gencine yakışan, doğruyu bilmek ve doğru bildiğini yapmaktan şaşmamaktır.
 • Yanlış bilgi felaket kaynağıdır vatandaş. Her işin evvela hakikatını ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap.
 • Alaca köyünde cenazeler, insanın aklını oynatacak bir halde idi. Bütün çocuklar sürgülenmiş, yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup, yakılmış gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğerler ve kalpler görünüyordu. Bütün bu acıklı görünüşler, Erzurum’a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mâhkum etmiştir.
 • Zalimlerin hepsi korkaktır. Zulümlerinin hepsini tıpkı bir yılan gibi korkak olduklarından yapmaktadırlar.
 • Gaflet gururun ayrılmaz arkadaşıdır. Bilhassa bizim tarihimiz mağrurların gafleti ile doludur.
 • Plânlı ve programlı olarak İstiklâl Harbimizdeki ruhumuzla yürüyelim. İstiklal Harbi’ni canıyla başıyla kurtaran milletimize hürriyet ve aşk saadetini de tattıralım.
 • Halkın vergisiyle hayatını geçindiren memurlar neden onları küçük görür de onlara kumanda ve hakaret eder?
 • İkna her şeyin başıdır.
 • Din, bir millet fertlerinin perçinidir. Dinin gevşediği yerlerde, birlik perçini de gevşemiş demektir.
 • Millî birliğimiz sarsılır. Ve bir asalak tabaka halkın başına geçerek kanını emer. Hiç birimizin hayatı uzun değildir. Bu milletin yeni sarsıntılara tahammülü yoktur.
 • İlerleme yolunda milletlerin iki kuvvetli muhafıza ihtiyaçları vardır: Milletin hakimiyeti ve ilmin hakimiyeti…
 • Katliam yapılmadığını ve Ermeni çocuklarına gösterdiğimiz şefkati cihana ilan eden Kars’taki Amerika heyetinin emrinde 6.000 fakir veya kimsesiz Ermeni çocuk vardı. Gümrü’de de aynı vaziyeti muhafaza ettirdik. Bu Ermeni çocukları şimdi birer delikanlı oldular. Haklarındaki Türk şefkatini unutmamış olduklarını ümit ederim. Bunu, oradaki Ermeni halkı da yakından bilir. Ermeni yetimlerinin bana ‘Yetimler babası’ hitabıyla hediye ettikleri kara kalem resmimi samimi bir hatıra olarak hususi müzemde saklıyorum.
 • Kılıcı muzaffer eden bu millet, kendine tam ve kâmil bir istiklâl verecek olan bu zaferden sonra kalemi de mutlaka muzaffer edecektir.
 • Her fert layık olduğu mertebeyi bulmadıkça bu milletin beli doğrulmayacak.
 • Herkesin hayatı mükemmel bir tarih parçasıdır. Hele çocukların ibret alacağı güzel bir kitaptır. Şahsının ehemmiyetine göre böyle bir kitap bütün vatan evlatlarının da istifade edebileceği hakiki bir rehber olabilir.
 • Genç nesillere tarihi, tek bir kişinin kahramanlığı üzerine kurarak anlatamazsınız. Bu, o kanlı mücadelede canını siper etmiş olan komutanlara, hele de Mehmetçiğe hakarettir. Onların hakkını nasıl yersiniz?
 • Kalplere hâkim olan samimiyet, fikirlere hâkim olan iknadır.
 • Biz! Biz müthiş uyuyoruz.
 • Eliniz, kolunuz, fikriniz sağlam oldukça, bu dünyada yenemeyeceğiniz zorluk yoktur.
 • Hakikatleri olduğu gibi öğren! Tenkıdatı da dilediğin gibi yap! Bunlar sana irfan ve vicdan borcudur.
 • Kanunlar dışında hiçbir icraata taraftar değilim. Özellikle şu sıralarda. Bunun için güvenilir arkadaşlardan kurulu bir heyet göndeririz. Yolsuzluk varsa inceler, bulur. Halkın sükûnetini bozmak isteyenler hakkında da gerek görülürse kanunî takibat yapılır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.