Ana Sayfa

KENYA TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • Afrika Kıtası’nın en eski sömürgelerinden biri de Kenya’dır.
 • Kenya toprakları üzerine yerleşen ilk halk Araplar ve Acemler’dir.
 • Kenya’da, fil dişi ve köle satışı yapılması ülkenin ticaretinin gelişmesini sağlamıştır. Önemli ticaret merkezleri üzerinde olması da bu gelişimi hızlandırmıştır.
 • Ülkenin konumu Portekizlerin dikkatinden kaçmadı. Kenya, 1498 yılından sonra Portekiz’in sömürgesi haline geldi. Sömürgeci Portekiz, ülkede kendisine karargahlar ve kaleler inşa etti.
 • 18. yüzyıla gelindiğinde Araplar, Portekiz’in elinde olan Kenya’yı ele geçirmeyi başardı.
 • 1885 yılında Berlin Antlaşması ile İngiltere’nin sömürgesi haline geldi.
 • İngilizler, Kenya toprakları üzerine hızla yerleşiyorlardı.
 • Halk, sömürgeci İngiltere’ye karşı isyanlar çıkarmaya başladı. Ancak bu isyanlar kanlı bir şekilde bastırıldı.Özgürlüğünü isteyen 20 binden fazla siyahi halk isyanı bastırma sırasında öldürüldü. Yüzlerce insan da hapishanelere atıldı. Ayaklanma bastırılsa da etkisini gösterdi. Kenya’ya yerleşmiş olan Avrupalı halkın çoğu korkusundan dolayı ülkeyi terk ettiler.
 • Bağımsızlık mücadelesinin yöneticisi Kenyatta, 1961 yılında hapisten çıktı ve yönetimi ele aldı.
 • İngiltere, ülkeden çekildi ve 1963 yılında Kenya bağımsızlığına kavuştu. İngiltere, ülkeden çekilirken elindeki toprakları zorla halka ve yeni devlete satmaya çalıştı. Bunu yaparak ülkeden son kez kazanç sağlamaya çalıştı.
 • Ülkenin ilk cumhurbaşkanı bağımsızlık mücadelesinin lideri olan Kenyatta oldu.
 • Kenya, son zamanlarda kötü durumda olan ekonomisini düzeltmeye çalışmaktadır.

 

Kenya Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.