Ana Sayfa

KÜTAHYA

Kütahya, 38° 70′ ve 39° 80′ kuzey enlemleri ile 29° 00′ ve 30° 30′ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 12.043 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 601.495’dir. Bu nüfusun %49’u erkeklerden, %51’i de kadınlardan oluşmaktadır. Nüfus artış hızı çok yavaştır. 1990 yılında nüfusu 500 bine yakındı. Hatta bazı yıllarda nüfusunda azalma olmuştur. Göç veren iller arasında yer almaktadır. Komşuları Balıkesir, Uşak, Manisa, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Bursa’dır. Kütahya’nın, merkez hariç 12 tane ilçesi vardır. Bunlar Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Altıntaş, Domaniç, Hisarcık, Aslanapa, Çavdarhisar, Şaphane, Pazarlar ve Dumlupınar’dır. Marmara Bölgesinde yer almaktadır. İl plaka kodu. 43’tür.

Kütahya topraklarının %57’si dağlardan, %32’si platolardan ve %11’i de ovalardan oluşmaktadır. Dağları; Akdağ, Gümüş Dağı, Yellice Dağı, Eğrigöz Dağı, Yeşildağ ve Türkmen Dağı’dır. En büyük ovası Kütahya Ovası’dır. Altıntaş Ovası, Tavşanlı Ovası, Simav Ovası, Yoncalı Ovası ve Aslanapa Ovası da şehirde bulunan ovalardır. Akarsuları; Porsuk Çayı, Emet Çayı, Felent Çayı ve Gediz Çayı’dır. İç Anadolu, Marmara ve Ege arası bir geçiş iklimine sahiptir. Çavdar, buğday, yulaf, arpa, soğan, patates, haşhaş ve nohut gibi ürünler şehirde yetiştirilmektedir. Kütahya’da çıkan madenler ise boraksit, manganez, Linyit ve antiron’dur.

Şehre, tarih boyunca “Katioon”, “Cotyaeum” ve “Cotyaium” gibi isimler konulmuştur. Bu isimler zamanla değişerek Kütahya halini almıştır. Şehirde milattan önce Hititler, Frigler, Kimmerler, Persler ve Romalılar yaşamışlardır. 395 ile 1233 yılları arasında birçok kez Bizans İmparatorluğu ile Selçuklular arasında el değiştirmiştir. En son 1233 yılında Selçukluların hakimiyeti altına girmiştir. 1277 ile 1429 yılları arasında da Osmanlı İmparatorluğu ile Germiyanoğulları arasında el değiştirmiştir. En son Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği arasına girmiş ve yıllar boyunca da böyle kalmıştır. Şehri; 1833’de Mısır, 1920 ile 1922 yılları arasında da Yunanistan işgal etmiştir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.