Ana Sayfa

LEV TROÇKİ SÖZLERİ

 • Sadece burjuvazi için parlayacaksa, güneşi de söndürürüz.
 • Bir balyoz camı kırabilir ancak çeliği döver.
 • Onlar proletarya diktatörlüğü için dövüşmüyorlar; fakat Stalinist bürokrasinin önündeki yolları temizliyorlar.
 • Birçoğu da istibdadın kötülüklerini sayıp döken; ama zalime karşı konulmamasını isteyenTolstoy’u bir peygamber saymaktaydı. Tolstoy’un doktrini, hayal kırıklığı sonunda aydınların daldıkları uykuyu haklı göstermeye yarıyordu.
 • Demokrasi olmadan, politik özgürlük olmadan, insan hakları tam anlamıyla serpilmeden sosyalizm mümkün değildir.
 • Savaş bilimi ile bir benzerlik kuracak olursak siyasette taktikten kastettiğimiz tek tek hareketler yönetme sanatıdır; stratejiden kastımız ise yenme, yani iktidarı ele geçirme sanatıdır.
 • Balkanlar’ın üzerine bir lanet gibi ağırlığı çöken şey, buradaki ulusal çeşitlilik değil, yarımadanın pek çok devlete bölünmüş olmasıdır.
 • Soyluluk, önünde soyluların diz çöktüğü monarşi yoluyla hüküm sürüyordu; yalnızca, artık yönetici sınıfın korkacak bir şeyi kalmadığı kapitalist gelişmenin yükseliş koşullarında göreli olarak daha gelişkin demokratik biçimler aldı.
 • Emperyalist uluslar arası iş bölümü sosyalizmin tek ülkede inşa edilmesini imkansız kılar. Emperyalist uluslar arası iş bölümü sosyalizmin tek ülkede inşa edilmesini imkansız kılar.
 • Balkan yarımadasını bugün işgal eden devletler, Avrupa diplomasisi tarafından 1879 Berlin Kongresi’nde masa başında üretilmiştir.
 • Nefes aldığım müddetçe umut etmeye devam edeceğim. Nefes aldığım müddetçe gelecek için kavga vereceğim, insanın, güzel ve güçlü, kendi tarihinin akışına yön vermede hâkimiyet kurduğu ve bu tarihin sınırsız mutluluk ve neşenin ufuklarına aktığı bu parıldayan gelecek için savaşacağım.
 • Vatanımızı kanımızın son damlasına kadar savunuruz.
 • Sosyalist devrim ulusal sınırlar içinde başlar ,fakat bu sınırlar içinde tamamlanmaz.
 • Sosyalizm ile Komünizm arasında katı ve sabit bir bölünme yoktur. İkisi arasındaki sınırın ihlali, yalnızca sosyalizmin ve komünizmin bir hareket ya da devlet olarak sınıf mücadelesinin akışına ve tarihsel sürecin maddi koşullarına değil de toplum-üstü, tarih-üstü bir soyutlama olan, ancak gerçekte proletarya diktatörlüğüne karşı burjuvazinin öz­ savunma silahı işlevini gören ‘demokrasiye’ tabi kılınmasında başlar.
 • doğa ve insan, savaşın yalnızca hammaddeleridir.
 • Kapitalizm toplumsal bir devrimin koşullarını ve güçlerini hazırlamıştır: teknoloji, bilim ve proletarya. Ancak komünist toplum derhal burjuva toplumun yerini alamaz. Geçmişten devralınan maddi ve kültürel miras bunun için tamamen yetersizdir. Atacağı ilk adımlarda işçi devleti, “herkesin yeteneklerine göre” – yani çalışabildiği ve canı istediği kadar – çalışmasına dahi izin veremez; yaptığı iş ne olursa olsun herkesi “ihtiyaçlarına göre” de ödüllendiremez. Üretici güçlerini arttırmak için, alışılagelmiş ücret ödemesi normlarına -yani bireysel emeğin niteliği ve niceliğine oranlar dünya nimetlerinin dağıtılmasına- başvurma zorunluluğu vardır.
 • Eğer tarihsel süreç bazı ülkelerin yalnızca eşitsiz değil, aynı zamanda birbirlerinden bağımsız olarak birbirlerinden yalıtık gelişmesi şeklinde işleseydi, o zaman, eşitsiz gelişme yasasında tek bir kapitalist ülkede sosyalizmi inşa etme imkanı elbette çıkardı. Çeşitli ülkelerin eşitsiz ya da düzensiz gelişmesi bu ülkeler arasında giderek artan ekonomik bağları ve karşılıklı bağımlılıkları sürekli olarak bozar fakat hiçbir durumda yok etmez. O ülkeler ki, dört yıllık iğrenç katliamdan sonra hemen ertesi gün birbirleriyle ticaret yapmışlardır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.