Ana Sayfa

LİBYA TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • Libya tarihi çok eskilere dayanmaktadır. M.Ö. 400’lerde Libya’da Berberiler yaşamaktaydı.
 • İlk önce Fenikeliler ve Romalılar tarafından, daha sonra da Kartacalıların istilasına uğradı. En uzun istilayı Fenikeliler yaptılar.
 • Romalılar, Libya’yı istila ettikleri zaman bu bölgeye Afrika adını vermişlerdi. Ancak bu isim zamanla bütün kıtayı kapsar hale geldi.
 • Milattan sonra da istilalar bitmedi. 7. yüzyılda Vandallar, ülkeyi işgale kalkıştılar. Bir süre de Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altında kaldı. Bu dönemde ülkeye zulüm hakim oldu.
 • 7. yüzyılda Müslümanlar, Kuzey Afrika’yı fetihlere başladılar. 642 yılında Libya’yı ele geçirdiler. Böylece halk, İslam ile tanışmaya başladı.
 • Osmanlı’nın himayesi altına girene kadar Fatimilerin, Eyyubilerin ve Memlüklerin egemenliği altında kaldı.
 • 1551 yılında Osmanlı, Libya’yı fethederek topraklarına kattı. Ülkeyi, vali ile yönetiyordu. Halk, her konuda özgürdü.
 • Osmanlı’nın güç kaybetmesi ve İtalya’nın siyasi birliğini tamamlayıp sömürgecilik yarışına girmesi sonucu 1911 yılında Libya, İtalya’nın sömürgesi oldu.
 • İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler ve Fransızlar, bölgeyi işgale giriştiler.
 • 1950 yılına doğru halk ayaklandı. Ancak İtalyanlar, katliamlar gerçekleştirerek bu isyanları bastırdılar.
 • 1951 yılında Libya, bağımsız hale geldi.
 • 1955 yılında Birleşmiş Milletler’e üye oldu.
BENZER YAZILAR  KAYAK

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.