Ana Sayfa

MADAGASKAR TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • Madagaskar, dünyada yerleşimin en geç başladığı yerlerden birisidir.
 • Adada yaşamın milattan sonra başladığı sanılmaktaydı. Ancak yakın bir zamandaki bulgular adada yaşamın M.Ö. 350’lere kadar uzandığını göstermiştir.
 • Madagaskar’a gelen insanların tam olarak nereden göç ettikleri bilinmese de Afrika’dan göç etmiş olma ihtimalleri yüksektir.
 • Adada nüfusun hızla artması sonucu krallıklar kurulmaya başlandı. Bu krallıkların en güçlüsü Merina Krallığı idi.
 • Madagaskar’ın keşfi 1500 yılında gerçekleşti. Keşfi gerçekleştiren kişi Portekizli denizci Diogo Dias’tır.
 • Adanın keşfinden sonra uzun bir süre Avrupalı Devletler tarafından fazla dikkate alınmadı. Ancak ticaret yollarının değişmesi sonucu 17. yüzyılda önemi katlanarak arttı. Ticaret gemileri Madagaskar’a uğrar olmuştu.
 • Elbette adanın öneminin artması sömürgeci Hollanda’nın da dikkatini çekti. Ülkede köle ticareti de yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı.
 • Fransa, Madagaskar’ı sömürgesi haline getirmeye çalıştı. Bunun için birçok girişimde bulundu. 17. ve 18. yüzyılda gerçekleşen girişimleri başarısızlık ile sonuçlandı. Ancak 19. yüzyılda Krallıkları yıkarak adanın kontrolünü ele geçirdi. Halk, Fransa’ya karşı isyan çıkardı. Ancak bu isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu isyan sırasında 100.000’den fazla insan katledildi.
 • Hristiyanlık’ın da adada yayılmaya başlaması 19. yüzyıla denk gelmektedir.
 • Fransa, işgali sırasında adayı o kadar sömürdü ki madenleri bitme noktasına geldi. Aynı şekilde halkı çiftliklerde zorla çalıştırıyordu.
 • İkinci Dünya Savaşı sırasında yayılmacı politika izleyen Japonya’nın, Madagaskar’ı da ele geçireceği korkusu ile İngiltere bir süreliğine adayı işgal etmiştir. Ancak tehlike geçtikten sonra Fransa’ya tekrardan vermiştir.
 • Fransa, 1950 yılından sonra Madagaskar’ın karışıklık olmayan bölgelerine yavaş yavaş bağımsızlık vermeye başladı. 26 Haziran 1960 tarihinde ise adanın tamamı bağımsız hale geldi.
 • Ülkede Cumhuriyet kuruldu. Bir dönem ülke, komünizme doğru kaysa da SSCB’nin batması ile etkisini yitirdi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.