Ana Sayfa

MEHMET ALİ AYNİ

Mehmet Ali Ayni, 9 Mart 1868 tarihinde Manastır’ın Serfiçe kasabasında dünyaya geldi. Ünlü filozoftur. Babası Mehmed Necib Efendi, annesi ise Refika Hanım’dır. Babası tımar sahibi idi. Annesinin babası, yani dedesi de aynı şekilde tımar sahibi idi. Öğrenim hayatı doğduğu kasaba olan Serfiçe’de başladı. Ailesi ile birlikte Selanik’e taşınana kadar da Serfiçe’de devam etti. Ailesi ile birlikte sırası ile Selanik, İstanbul ve Yemen’e gitti. Buralara gitmesinin sebebi babasının görevidir. Bu şehirlerde askeri rüşdiyelerde öğrenimine devam etti. Yemen’den sonra tekrardan İstanbul’a döndü ve yüksek tahsilini burada Mülkiye Mektebi’nde tamamladı.

Çok zeki olan Mehmet Ali Ayni, hem Arapça hem de Fransızca öğrendi. Fransızcası çok ileri seviyedeydi. Mezun olur olmaz memurluk hayatına başladı. Hatta bir dönem Milli Eğitim Bakanı’nın yardımcılığını bile yapmıştır. Bunun dışında birçok yerde başkatiplik görevini yapmıştır.

Hem memurluk görevini yapıyor hem de kitap çevirileri yapıyordu. Halep idadisi müdürlüğü’ne atandı ve bir süre bu görevde kaldı. Daha sonra Maarif Nezareti İstatistik Kalemi’ne Başkatip olarak atandı. Çeşitli yerlerde kaymakamlık ve valilik görevlerini icra etti. Rumeli’de kaymakamlık yaptı ve Balıkesir Mutasarraflığı’na atandı. Bu görevinden sonra Elazığ valisi oldu. Elazığ’dan sonra sırasıyla Bitlis, Yanya ve Trabzon valiliklerini yaptı. Valilik vazifesi sırasında halkın arasında dolaşmış ve bulunduğu şehirleri ve hakkındaki malumatları incelemiştir. Trabzon valiliğinden sonra emekli olmuştur.

1898 yılında tekrardan memurluk görevine döner. Çeşitli illerde mektupçuluklarda çalışır.  İslâm İlimleri Tetkik Enstitüsü’nde ordinaryüs profesör oldu. Burada Edebiyat Fakültesi’nde felsefe ve felsefe tarihi derslerine girmiştir. Mehmet Ali Ayni, 30 Kasım 1945 tarihinde 78 yaşında iken hayatını kaybetmiştir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.