Ana Sayfa

MEVLANA DİNİ SÖZLERİ

 • Allah’a ulaşacak birçok yol var. Ben Aşk’ı seçtim.
 • Allah’tan başka herkes düşmandır, dost O’dur. Şu halde dosttan düşmana şikayetlenmek iyi bir şey mi?
 • Allah birisini zillete layık kılarsa, önce ona temiz kişileri zemmettirir.
 • Allah aletsiz ve elsiz, ayaksız bir yapıcı; geceye ve sabaha nur bağışlayıcıdır.
 • Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, Şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, Yine de yaşarsın.
 • Susmak değil söylemekti emelim. Razıyım sükunete lakin “Kelime-i Şehadet” ten sonra gelsin ecelim. 
 • Kötü yaradılışlı kişi Allah’a yalvarmasın diye Allah ona dert keder vermez. Unutma firavunun başı bir kez bile ağrımadı.
 • Testiyi denize daldırsan bir rızıktan fazlası kısmet olmaz.
 • İki âlemde de Allah’ın baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönle bakar.
 • Ey insanların ayıbını arayan kişi! Cennete girsen orada ki tek dikenli gül sen olacaksın. 
 • Pencereden giren ışık, evin içini dolaşır. Güneş de bir burçtan bir burca seyreder. Kim hangi yıldıza bağlıysa onun mizacı o yıldızın hükmündedir.
 • Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.
 • “İnşallah’ı” terk, acze sebep olur. Güzel huyun nağmesi Allah’ı zikirdir.
 • Birini seviyorsanız, onu Allah’tan isteyin. Kalpler Allah’ın elindedir.
 • Ey dost! Derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun.
 • Maksada sabırla erişilir… Aceleyle değil! Sabret, doğrusunu Allah daha iyi bilir.
 • Doğruluk denizinden bir eğri köpük görünse deryanın temizliği onu da saflaştırır.
 • Ey kardeş! Aklını başına al, her an sende hazan ve bahar var.
 • Allah yolunda ekmek verirsen sana ekmek, can verecek olursan can verirler. 
 • İnanan kişi, işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç.
 • Allah, insanları yaratmayı meleklerle müşavere ederken ruhlar kudret denizindeydi.
 • Gözünüzü açıp Kur’an’a bakınız. Allah kelâmı olan Kur’an’ın tüm ayetleri edep öğretmektedir.
 • İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
 • Put gibi surette kalma. Sureti bırakıp manayı ele geçir.
 • Zekâtın verilmemesi yağmura mâni olur. Zinadan da etrafa veba yayılır.
 • Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.
 • Kolun mu kırıldı? Üzülme, belki Allah sana kanat verecek.
 • Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.
 • Kendi öfkeni yen, oku kırma. Zira öfkenin gözüne süt, kan diye görünür.
 • Aşk vadisinde, hiçbir nişane, hiçbir iz yoksa üzülmemeli; çünkü, Hakk’ın lûtfuyla bazen umutsuzluktan bile umutlar doğar. Ey gönül, sakın umutsuzluğa düşme! Allah’tan umudunu kesme ki, bazen can bahçesinde, sögüt ağacının dalı bile hurma verir.
 • Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur.
 • Bir kişi Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez.
 • Senin Allah diyebilmen, Allah’ın seni sevdiğinin işaretidir.
 • Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah’a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.
 • Yavaşlık, Allah ışığıdır. Çabukluk ise Şeytanın dürtmesinden meydana gelir.
 • Hak korkusundan kayıtsız olan, başkalarının da yolunu keser.
 • Sen, şüphesiz bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabiliyorsan çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde, sabretmekte hayır vardır. Şunu da bil ki, Cenab-ı Hakkın yardımı sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir. Zorlukta kolaylık vardır, bir zorluk, iki kolaylığa asla üstünlük çalamayacaktır. 
 • Aşk dediğin ya Allah’tan gelmeli. Ya Allah için olmalı. Ya da Allah’a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı.
 • Allah der ki: Kimi benden çok seversen, onu senden alırım.” Ve ekler: Onsuz yaşayamam deme, seni onsuzda yaşatırım.” Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar dost olur, öyle garip bir dünya.. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur… Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya.. Öldüm der durur, yine de yaşarsın.
 • Ey gönül! Aşkı arama inan ki ararken kaybolursun. Bulduğunda ya veli ya da deli olursun. 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.