Ana Sayfa

MEZOPOTAMYA

Mezopotamya, Dicle ile Fırat arasındaki; Toroslar’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgeye İlk çağda verilen addır. Mezopotamya’nın anlamı “Irmaklar Arası”dır. Medem bu isim ile anıldığını anlamak çok da zor değildir. Mezopotamya, iki bölgeye ayrılırdı. Bu bölgeler Aşağı ve Yukarı Mezopotamya idi. Günümüzde Mezopotamya sırları içerisinde Irak, Suriye ve İran devletleri vardır. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi de Mezopotamya sınırları dahilindeydi.

Mezopotamya’da, asırlar boyunca birçok medeniyet yaşadı. Yukarı Mezopotamya’da Akadlar, Aşağı Mezopotamya’da ise Sümerler yaşadılar. Sümerler, dünyanun ilk uygarlığı olarak bilinmektedir. M.Ö. 2300’lü yıllara kadar da Aşağı Mezopotamya’da yaşamışlardır. İlk defa çivi yazısını kullananlar da Sümerler’dir.

Elamlılar da, Mezopotamya’da yaşamışlardır. Sümerler gibi Elamlılar da M.Ö. 4. binde Mezopotamya’ya gelmişlerdir. Mezopotamya’da yaşayan diğer bir millet ise Babiller’dir. Mezopotamya’ya, 2. binde geldiler. İlk yazılı kanunları çıkartanlar Babiller’dir. Babil Kralı Hammurabi, “Hammurabi Kanunları”nı çıkartarak bunu gerçekleştirmiştir. Kurdukları ordu ile geniş topraklara hakim olmuşlardır. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan “Asma Bahçeleri”ni de Babilliler yaptırmışlardır. Ancak bu yapı maalesef günümüze kadar gelememiştir.

Asurlular ve Akadlar da bu topraklara yerleşmişlerdir. Asurlular, M.Ö. 2000 yıllarında, Akadlar ise 2400 yıllarında bölgeye gelmişler ve kendi şehrilerini kurmuşlardır. Akadlar, Sümer Devletleri’ni teker teker ele geçirmişlerdir. Asurlular ise tarihteki ilk süvari birliğini kurmuşlardı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.