Ana Sayfa

MORİTANYA TARİHİ

 • Moritanya’da hayatın milattan önce başladığı bilinmektedir. M.Ö. 300’lü yıllarda Moritanya’ya gelen Berberiler, bu topraklarda yaşamaya başladılar.
 • Zamanla ülke topraklarında yeni krallıklar kuruldu.
 • 9. yüzyılda Gana İmparatorluğu, başkent olarak Moritanya’yı kurdu.
 • 11. yüzyılın sonuna doğru Gana İmparatorluğu ile savaşlar başladı. Bunun sonucunda Gana İmparatorluğu, Moritanya’dan çekilmek zorunda kaldı. Aynı zamanda bölgede İslam bu dönemde yayılmaya başladı.
 • Ülke, sömürgecilerin eline 19. yüzyılda geçti. 1850 yılında ülkeye gelen Fransızlar, Moritanya’nın bir bölgesini işgal ettiler. Moritanya’nın tamamen işgali ise 1904 yılında gerçekleşti. Ülkenin tamamını ele geçiren Fransa hızla sömürgecilik hareketine başladı.
 • Ülkede, Fransız kolonileri kuruldu.
 • Halkın bağımsızlık için isyanlar çıkarmaya başladılar. Halk, Muhtar Deddah’ın etrafında toplandı.
 • 1957 yılında başlayan isyan başarılı oldu ve Moritanya, 28 Kasın 1960 tarihinde bağımsız oldu.
 • İlk Cumhurbaşkanı da Muhtar Deddah olmuştur.
 • Muhtar Deddah, Fransa’nın baskısından kurtulmak için çeşitli atılımlar yaptı. Ancak ortaya çıkan ekonomik kriz esnasında Fransa’dan yardım istemek zorunda kaldı.
 • 1978 yılında darbe gerçekleşti ve hükumet indirildi.
 • Uzun yıllardır Fas ile soğuk savaş devam etmektedir.
 • Ülkede, 1984 yılında bir darbe daha gerçekleşti.
 • 2001 yılında Fas ile olan gerginlikler az da olsa yumuşamış ve ikili temaslar gerçekleşmiştir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.