Ana Sayfa

MUŞ

Muş, 41° 06′ ve 41° 47′ doğu boylamları ile 39° 29′ ve 38° 29′ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 8.090 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 438.170’dir. Bu nüfusun %51’ini erkekler, %49’unu da kadınlar oluşturmaktadır. Nüfus artış hızı çok düşüktür. 1990 yılında nüfusu 300 bini geçmişti. Komşuları Ağrı, Bingöl, Bitlis Diyarbakır ve Erzurum’dur. Muş’un, merkez hariç 5 tane ilçesi vardır. Bunlar Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy’dür. Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. İl plaka kodu 49’dur. Şehrin, 400’e yakın köyü vardır.

Muş topraklarının %38’i platolardan, %35’i dağlardan ve %27’si de ovalardan oluşmaktadır. Şehrin en yüksek dağı 2.879 metre yüksekliğe sahip olan Akdoğan Dağı’dır. Bilican Dağları ve Şerafettin Dağları da şehirde bulunan diğer dağlardır. Ovaları; Muş Ovası, Malazgirt Ovası ve Bulanık Ova’dır. Karasu ve Murat Irmağı’da şehirde bulunan akarsulardır. Muş’a, karasal iklim hakimdir. Arpa, darı, şeker pancarı, buğday ve fasulye gibi ürünler şehirde yetişmektedir. Şehir, maden bakımından fakirdir. Muş’ta, sanayi fazla gelişmemiştir. Halk, geçimini tarım ile sağlamaktadır.

Şehrin isminin nereden geldiği hakkında bir çok rivayet vardır. Ancak hangisinin doğru olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Muş’ta yaşam, M.Ö. 11. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Urartular, Persler, Medler, Portlar ve Romalılar şehirde yaşamışlardır. Milattan sonra 217’de Sasaniler, 637’de Bizans İmparatorluğu, 641’de Araplar şehri ele geçirmişlerdir. 1071 yılında Türklere, Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Savaşı Muş’ta gerçekleşmiştir. 1206’da Eyubiler, 1207’de Şerefhanlar ve 1514’de ise Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmiştir. 1916-1917 yıllarında Rusya’nın işgaline uğramıştır. Çarlık Rusya’nın yıkılması ve yerine SSCB’nin kurulması ile işgal kalkmıştır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.