Ana Sayfa

MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI

Özellikle Osmanlı’nın son zamanlarında ve Cumhuriyetin başlarında geri kalmamız İslam’dan bilinmiştir. İslam’ın bilimden alı koyduğu söylenip durulmuştur. Ancak İslam bu düşüncelerin tam tersine ilmi teşvik etmektedir. Tarih boyunca İslam coğrafyasından bilim insanları çıkmıştır. Günümüzde bu bilim insanları unutturulmuş ve Batı’nın bilim insanları empoze edilmiştir. İslam’da bilim konusunda Fuat Sezgin önemli çalışmalar yapmış ve karanlık tarihi aydınlatmıştır. İşte Müslüman bilim insanları:

 • Harezmi: 9. yüzyılda yaşamıştır. Matematikle ilgilenmiştir.
 • İbrahim el-Fezari: 8. yüzyılda yaşamıştır. Matematik ve astronomi alanlarında çalışmıştır. Usturlabı kullanan ilk Müslümandır.
 • Ebü’l-Hasen Ali bin Nafi: 8.-9. yüzyılları arasında yaşamıştır. Coğrafya ve astronomi alanları ile uğraşmıştır.
 • Battani: 9.-10. yüzyılları arasında yaşamıştır. Astronomi alanında çalışmıştır.
 • Abdülhamid İbn Vasi bin Türk: 9. yüzyılda yaşamıştır. Tıp, Kimya ve fizik alanları ile uğraşmıştır.
 • Ahmet bin Yusuf: 9.-10. yüzyılları arasında yaşamış ve matematik ile uğraşmıştır.
 • Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Sebbah el-Kindi: 9. yüzyılda yaşamış ve birden fazla alanda çalışmalar yapmıştır. Matematik ve tıp bunların bir kısmıdır.
 • Zünnun-ı Mısri: 8.-9. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Ünlü simyacı ve felsefecidir.
 • Ahmed bin Musa: 9. yüzyılda yaşamıştır. Geometri ve astronomi alanları ile uğraşmıştır.
 • Ahmed bin Sehl el-Belhi: 9.-10. yüzyılları arasında yaşamıştır. Matematik ve tıp alanları üzerine çalışmalar yapmıştır.
 • Farabi: 9.-10. yüzyılları arasında yaşamıştır. Matematik ve astronomi alanları üzerine çalışmalar yapmıştır. Çalışmaları Batı’ya kadar gitmiştir.
 • İbn Hazm: 10.-11. yüzyılları arasında yaşamıştır. Felsefeci ve tarihçidir.
 • İbn-i Sina: 10.-11. yüzyılları arasında yaşamıştır. Tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır.
 • İbn Rüşd: 12. yüzyılda yaşamıştır. Tıp, felsefe ve astronomi alanları ile uğraşmıştır.
 • Nasirüddin Tusi: 13. yüzyılda yaşamıştır. Felsefe, matematik ve astronomi alanlarında eserler vermiştir.
 • Abdullatif el-Bağdadi: 12.-13. yüzyılları arasında yaşamıştır. Tıp ve felsefe alanı ile uğraşmıştır.
 • El Cezeri: 12.-13. yüzyılları arasında yaşamıştır. Sibernetik alanında çalışmalar yapmıştır. Robotlar üzerine çalışmıştır.
 • Uluğ Bey: 14.-15. yüzyılları arasında yaşamıştır. Matematik ve astronomi alanları ile ilgilenmiştir.
BENZER YAZILAR  20 EYLÜL

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.