Ana Sayfa

NAZIM TEKTAŞ SÖZLERİ

 • Önce sevilen yerde kendisine bir gölgelik ister insan, sonra dar gelir üstüne gerilen kanat, kendisi kaplamayı ister hem kendinin hem de sevdiğinin bütün varlığını.
 • Kötü olmadan kötülüğün önünü almak zalimlik yapmadan zafer kazanmak marifet ister, Kanunî bu başardı.
 • Rüyalar kimine göre hiçbir şey, kimine göre çok şey, ama genel olarak insanlar tarafından pek önemsendiği de bir gerçek. İnananlar kadar inanmayanlar da görülen rüyayı merak eder.
 • Padişah olmayan şehzadelere Sultan denmemiştir. Osmanlı tarihinde, Şehzade Cem ise bu unvan ile anılmıştır hep.
 • Muhteşem Süleyman muhteşem acılar çekmiştir. Kimileri Hürrem Sultanı suçlar, kimileri ‘Devlet-i Ebed Müdded’ der yine ağlar şehidin ardından!
 • Osmanlı padişahı ordusuyla savaşa giderken, rastladıkları bir bağdan üzüm alan askerler, asma dallarına, aldıklarından çok daha değerli karşılığını asarlarmış.
 • Kanuniyi bir hükümdar olarak değil de yalnızca bir baba olarak düşününce insanın yüreği sızlar. Kırk altı sene boyunca bir devleti yönetmek zor iştir; bunun ağır bedelleri de oluyor tıpkı Sultan Süleyman’ın ödedikleri gibi.
 • Biz Türkler için hicran yarasıdır Viyana. Yarım kalmış yanık bir türküdür.
 • Türklerin hiçbiri Hıristiyanların söylemekten haz duydukları gibi vahşî, zalim, insaniyetsiz değildirler.
 • Makam sahiplerinin itibarı açısından, kazançları da pek önemlidir.
 • Cem Sultan İtalya’da esir bir misafir olarak uzun süre kalmış, Hıristiyan olması karşılığında kendisine Osmanlı tahtı vaat edilmişti. Bütün dünyayı verseniz verebilseniz yine dinimi değiştirmem olmuştu Cem’in cevabı.
 • İnsan insanı sever, ne kadar hoştur bu sevgi. Lâkin münasip ölçünün tespiti ve onun muhafazası şart.
 • İsyanlar kanla bastırılır, başka yolları da var fakat en kestirmesi bu!
 • İnsanların karakterlerini şekillendiren yaşadıklarıdır yarı yarıya. Çevre ve şartlar zorluyor kimi zaman, iyi olma hayaliyle yanları sürüyor kötü olma yoluna.
 • İnsan hayatının en zor anları yakınlarını kaybettiklerinde yaşanır. “Allah insana evlât acısı tattırmasın,” temennisi o kadar yerinde bir sözdür ki, bu durumu ancak o acıyı çekenler bilir. Evlat Acısı çekmek hayatın en amansız çilesi, ya bazı evlâtların ölüm fermanı bir babanın elinden çıkmışsa?

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.