Ana Sayfa

NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR

Dünyada, insanlar gibi hayvanlar da yaşamaktadır. Dünyada ne kadar hayvan türü olduğu bilinmemektedir. Günümüze gelemeyen onlarca hayvan türü vardır. Bu hayvanların kimisini insanlar da görmüş, kimisini de fosiller yoluyla öğrenmişlerdir. Bu hayvanların yok olma nedenlerinin başında doğal koşulların değişmesi gelmektedir. Bazı türler ise insanların bilinçsiz avlanmaları nedeniyle tükenmiştir.

Nesli tükenen hayvanların başında herkesin de bildiği gibi dinozorlar vardır. Dinozorların nesli yaklaşık olarak 65 milyon yıl önce tükenmiştir. Büyük cüsseli ve küçük cüsseli olan türleri vardır. Yaklaşık olarak bine yakın türleri vardır. Türlerinin nasıl tükendiği hakkında birçok senaryo vardır. Bunlardan en çok kabul göreni Dünyaya göktaşı düşmesi sonucu nesillerinin tükendiği yöndedir.

Aynı şekilde nesli tükenen hayvanlardan en çok bilinenlerden biri de mamutlardır. Mamutların nesli, milattan önce 16. yüzyılda tükenmiştir. Bu hayvanların neslinin tükenmesinde hem hem doğal şartların, hem de insanların rolü vardır. Nesli tükenen diğer bir hayvan Hazar Kaplanı’dır. Bu hayvanlar Asya’da yaşamaktaydılar. Nesilleri 20. yüzyılın sonlarına doğru tükenmiştir. İnsanların bilinçsiz avlanmaları nedeniyle nesli tükenen diğer bir hayvan ise Dodo’lardır. Dodo’lar, Amerika Kıtası’nda yaşamaktaydılar. İnsanların Amerika Kıtası’na yerleşmelerinden sonra sayıları hızla azaldı ve 18. yüzyılda nesilleri tamamen yok oldu. Pasifik Balinaların nesli de aynı şekilde insanlar yüzünden tükenmiştir. Aşırı avlanma nedeniyle 1960 yılında nesli tükenmiştir. Günümüzde, nesli tükenme tehlikesi altında olan onlarca hayvan vardır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.