Ana Sayfa

NİHANIZ / NEŞATİ

Şevkiz ki dem-i bülbül-i şeydâdâ nihânız
Hûnuz ki dil-i gonce-i hamrâda nihânız

Biz cism-i nizâr üzre döküp dâne-i eski
Çun rîşte-i cân gevher-i ma’nâda nihânız

Olsak n’ola bî-nâm ü nişan şöhre-i âlem
Biz dil gibi bir turfe muammada nihânız

Mahrem yine her hâlimize bâd-ı sabâdır
Dâim şiken-i zülf-i dil-ârâda nihânız

Hem gül gibi rengînî-i ma’nâ île zahir
Hem neş’e gibi hâlet-i sahbâda nihânız

Geh hâme gibi şekve-tırâz-ı gam-ı aşkız
Geh nâle gibi hâme-i şekvada nihânız

Etdik o kadar ref’-i taayyün ki Neşâtî
Âyîne-i pür-tâb-i mücellâda nihânız

BENZER YAZILAR  Selam Olsun! Şiiri / Ahmet Hamdi Tanpınar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.