Ana Sayfa

NÜFUS POLİTİKASI NEDİR?

Nüfus politikası, bir ülkenin nüfusunu arttırmak veya azaltmak için uyguladığı yöntemlerdir. Her devlet, nüfusunu kontrol altında tutmak zorundadır. Bu nedenle nüfus politikası uygulamak zorundadır. Nüfus politikaları sadece nüfus artış veya azalışını sağlamaz. Aynı zamanda eğitim durumunu ve ülke içerisindeki dağılımını da (kent veya kırsal kesim) dağılımını da kontrol etmeye çalışır.

Peki neden nüfusunu kontrol altında tutmak zorundadır? Çünkü, nüfusun hem az olmasının hem de fazla olmasının ülkeye bir takım zararları vardır. Bunun için kontrol altına alınması gerekir. Bir ülkede, nüfus hızlı arttığı zaman iş gücü ihtiyacı artacak ve hem işsiz sayısı artacak hem de iş gücü ucuzlayacaktır. Devletin, sağlık ve eğitim hizmetlerine yapacağı yatırım artacağı için ülkenin kalkınma hızı da azalacaktır. Ayrıca, konut yetersizliği nedeniyle çarpık kentleşme de oluşacaktır. Nüfus artış hızının sadece kötü yönleri yok. İyi yönleri de var. İyi yönleri ise harcamalar artacak ve bu sayede devlete gelen vergi de artacaktır. Nüfus yaşlanmayacak, sürekli genç kalacaktır. Asker sayısı da aynı şekilde artacaktır. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz yanlarına daha bir çok madde eklenebilir.

2000’li yılların sonlarına kadar sanayinin hızla artması ile insana olan ihtiyaç da artıyordu. Devletler de bu dönemlerde nüfusu arttırmaya çalışıyorlardı. Ancak sanayide insanın yerini makinelerin alması ile insan gücüne olan ihtiyaç azaldı. Her ülke farklı nüfus politikaları izlemektedir. Türkiye, Japonya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika ve ABD gibi ülkeler nüfusunu arttırmaya çalışmaktadırlar. Çin, Pakistan, Bangladeş ve Tayland gibi ülkeler ise nüfusunu azaltmaya çalışmaktadırlar.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.