Ana Sayfa

NÜFUS

Nüfus, bir ülkede yaşayan insan sayısıdır. Son zamanlarda nüfusun önemi giderek artmaktadır. Avrupa’da bir çok devlet nüfus artırıcı politikalar izlemekte ve yaşlanan nüfuslarını yeni doğumlarla gençleştirmeye çalışmaktadır. Almanya, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler halkı çocuk yapmaya teşvik ediyorlar. Çocuk yapan çiftlere maddi ve manevi olarak destek sağlıyorlar. Türkiye de, bu ülkeler gibi nüfus artırma politikası uyguluyor. Yeni doğan bebeğe maddi yardımın yapılması gibi yeni başlayan uygulamalar vardır. Ayrıca kısırlaştırıcı ilaçlar ve kürtaj da yasaktır.

Her devlet nüfus artışı sağlamak istememektedir. Çin gibi ülkeler hızla artan nüfusunu uyguladığı politikalar ile azaltmaya çalışmaktadır. Bu uygulamalara tek çocuk politikası örnek olarak verilebilir. Çin son zamanlarda bu uygulamada yumuşamaya gitse de uzun yıllar katı bir politika izlemiştir. Nüfusun kalabalık olmasının olumlu yönleri de olumsuz yönleri de vardır.

Nüfus artışının olumlu yönleri:

  • Üretim artar.
  • Yaşlanan nüfus yerine genç nüfus geçer.
  • İnsanın, askeri anlamda önemli bir yeri olduğu için ülkenin askeri gücünün de artması demektir.
  • Tüketim artacağı için devlete girecek olan vergi de artacaktır.

Nüfus artışının olumsuz yönleri:

  • İşsizlik oranları artar.
  • Doğal kaynakların tüketiminin ve çevre kirliliği artar.
  • Konut yetersizliği sonucu çarpık kentleşme ortaya çıkar.
  • Devletin, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırımlarının artacağından kalkınma hızı düşer.
  • Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Olumsuz yönlerinin çok olmasına rağmen ülkelerin nüfus artırma politikası izlemelerinin birinci amacı yaşlanan nüfusunu ve azalan iş gücünü sabit tutabilmek veya artırabilmektir. Nüfus yaşlandıkça, devletin sırtına binen yük artmaktadır. Bu yükü yetişen genç nüfus azaltmaktadır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.