Ana Sayfa

ÖMER HAYYAM

Ömer Hayyam. 1048 yılında İran’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Asıl adı Gıyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam’dır. Hayyam takma adıdır ve “Çadırcı” anlamına gelmektedir. Şair, astronom ve matematikçidir. Tıp alanında da önemli çalışmaları olmuştur. Zamanının en büyük bilginidir. Rubai’nin kurucusudur. Selçuklu Devleti Sultanından destek görmüştür. Bir süre de Sultan Melikşah’a danışmanlık yapmıştır. O zamanlarda doğum tarihine önem verilmiyordu ve kayıt altına alınmıyordu. Kendi doğum tarihini çalışmaları sonucu bulmuştur.

İyi bir medrese eğitimi almıştır. İlk önce Şeyh Muhammed Mansuri’den daha sonra da İmam Nisaburlu Mowaffag’tan eğitim aldı. En son ise Muvafekeddin Abdullatif İbn El Lübdad’ın yanına geçmiştir. Hayatı boyunca gündüz-gece yorulmak nedir bilmeden çalışmıştır.

Matematik ve astronomi alanında bir çok çalışma yapmış olsa da Ömer Hayyam şair olarak tanınmıştır. Matematikte, Binom Açılımını bulmuştur. Celali takvimi de Ömer Hayyam hazırlamıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği üzerine Ömer Hayyam bir kurul toplamıştır. Bu kurul ile beraber çalışarak Güneş yılı esasına dayalı bir takvim hazırlamıştır. Bu takvim, Miladi takvimden ayrı olarak başlangıç olarak Hz. İsa’nın doğumuna değil Peygamber efendimizin hicret ettiği yılı saymaktadır.

Bilinen 18 tane eseri vardır. Daha bir sürü kaybolan eseri olduğu düşünülmektedir. Ömer Hayyam, 1131 yılının mart ayında doğduğu Nişabur kentinde vefat etti. Ömer Hayyam gibi bir çok İslam alimi vardır. Bu alimler İslam’ın bilime karşı ve engel olmadığının çok güzel ispatıdır.

Ömer Hayyam’ın Eserleri:

 • Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind
 • Müşkilat’ül Hisab
 • Nevruzname
 • Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat
 • Muhtasarun fi’t Tabiiyat
 • Levazim’ül Emkine
 • Mizan’ül Hikem
 • Nizam-ül Mülk
 • Eş’arı bil Arabiyye
 • Fil Mutayat
 • Abdurrahman’el Neseviye Cevab
 • Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab
 • Risaletün fi’l Kevn vet Teklif
 • Risaletün fi Vücud
 • Risaletün fil İhtiyal li Marifet.
 • İlm-i Külliyat
 • Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele
 • Ziyc-i Melikşahi

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.