Ana Sayfa

ORTA ASYA’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

Bilindiği gibi Orta Asya, Türklerin Ana yurdudur. Bu sebeple Orta Asya’da birçok Türk Devleti kurulmuştur. Bu devletler; Asya Hun Devleti, Göktürk Devleti, Uygur Devleti ve Kutluk Devleti’dir. Asya Hun Devleti’nin önemi Türkler için çok büyüktür. Boylar halinde yaşayan Türkler ilk kez bir araya geldiler ve bir devlet kurdular. Yani ilk kez Türk birliğinin kurulması açısından önemlidir. Hun Devleti’nin diğer bir adları “Kun”dur. Hükümdarlarına “Yagbu” derlerdi. En ünlü hükümdarları Mete’dir. Devleti, ikili sistem ile yönetiyorlardı. Yani Doğu’yu hükümdar, Batı’yı ise hükümdarın kardeşi yönetiyordu. İç karışıklıkların ortaya çıkması nedeniyle Asya Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bunu fırsat bilen Çinliler, Devletin topraklarını ele geçirmeye başladılar.

Kavimler Göçü, Asya Hun Devleti zamanında başlamıştır. M.S. 216 yılında ise Ülke topraklarının büyük bir kısmı Çin hakimiyetine girmiştir. Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Göktürk Devleti kuruldu. Göktürk Devleti, 552 yılında kurulmuştur. Adında, Türk kelimesini ilk kez kullanan devlettir. Uzun yıllar Çinliler ile mücadele ettiler. Asya Hun Devlet’inde olduğu gibi Doğuyu hükümdar, Batıyı ise hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Bu gelenek aynı şekilde Göktürk Devleti’nin de yıkılmasına neden olacaktır.

Göktürk Devleti’nde çıkan karışıklıklar sonucu devlet, ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da Çin’in hakimiyeti altına girdi. Daha sonra Kutluk Devleti kuruldu. Kutluk Devleti’ne de Göktürk Devleti denilmektedir. Türkler, yazıyı bu dönemde kullanmaya başlamışlardır. Kutluk Devleti, 745 yılında yıkılmıştır. Toprakları üzerinde Uygur Devleti kurulmuştur. Uygur Türkleri dinlerini değiştirmişlerdir. İnanışları gereği yerleşik hayata geçmişler, et tüketmeyi bırakmışlar ve tarım yapmaya başlamışlardır. Türklerin, İslam ile tanıştığı Talas Savaşı Uygur Devleti zamanında gerçekleşmiştir.

1 reply »

  1. Dear friends, no page is a paid page. The purpose of these web pages is to tell the true and true history.
    azmak09simplesite.com mustafaveli108simplesite.com https // adatepe341wixsite.com
     

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.