Ana Sayfa

OSHO SÖZLERİ

 • Benim tüm çabam her insan evladının kendisine ait olan ve önüne gelene dağıtmış olduğu öz saygısını geri vermektir.
 • Her zaman ne varsa onu gör. Acele etme. Bir şeyi yanlış anlamaktansa anlamamak daha iyidir.
 • Kendini beğenmişlik bir hastalıktır, ruhun kanseridir.
 • Eğer başarılı olmak istiyorsan bugünü feda etmek zorundasın.
 • Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin var olmadığı anda evrenle bir olursun; evren kadar sınırsız ol.
 • Sadece kendinle bir şey yapabilirsin. Dünyadaki başka kimseyi değiştiremezsin, sadece kendini değiştirebilirsin. Mümkün olan tek devrim budur. Mümkün olan tek dönüşüm kişinin kendisinin olandır.
 • Hiçbir şeyi ayıplama. Aksine, onu kullan. Herhangi bir şeye karşı olma. Nasıl kullanılabileceğinin ve dönüştürülebileceğinin yollarını ara.
 • İnsanların sessizlik adı altında tecrübe ettikleri şey gürültüsüzlüktür. Ancak sessizlik bambaşka bir fenomendir. Daha önce hiç duymadığın bir bir melodi ile taşmaktır, hiç bilmediğin bir kokudur ve sadece iç gözün ile görebileceğin bir ışığı vardır.
 • Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere saygı duyar.
 • Aşk hedeftir. Yaşam ona giden yoldur.
 • Gerçek disipline sahip bir adam asla biriktirmez; her an öğrendiği şeyin öldüğünü hisseder ve tekrar cahil olur. Bu cahillik ışık saçar.
 • Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.
 • Aşk size taç giydirdiği zamanlarda bile sizi çarmıha gerer.
 • Ego toplumun yaratmış olduğu ve senin bu sayede oyuncakla oynamaya devam edebildiğin ve asla gerçek şeyi sormadığın bir kandırmacadır.
 • Eğer nazik olamazsan kızamazsın. Yaşamda bir şey kesindir. Eğer bir şeye izin veriyorsan, başka bir şeye de aynı oranda izin vermen gerekir. Sadece bir işi yapamazsın; ben gözyaşlarımı engelliyorum ama derinden güleceğim bu imkânsızdır.
 • Neden korkuyorsun? Dünya sana ne yapabilir? İnsanlar sana gülebilir; bu onlara iyi gelir… Gülmek her zaman bir ilaçtır, sağlıklıdır.
 • Sırf cesaret eksikliği yüzünden sürekli hayatta bir çok şeyi kaçırıyoruz.
 • Zevk hayvanidir, mutluluk insanidir, saadet ilahidir…
 • Zekâ elde edilen bir şey değildir, o doğuştandır, o öze aittir, o hayatın yapıtaşıdır.
 • Sev ve daha derinden sev. Acı çek ve daha derinden acı çek. Tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın, bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür.
 • İnsanlar mutsuz olduğunda ölüm özgürlük gibi gözükür.
 • Aşkın seni harekete geçirdiği şekilde hareket et.
 • Aşk özgürlük verir. Eğer özgürlük ve aşka sahip olursan başka şeye ihtiyacın kalmaz. Elde etmişsindir. Sana yaşam işte bunun için verildi.
 • Dünyayı nasıl gördüğünü belirleyen şey senin gözlerindir.
 • Neyi reddedersen et, onu başka bir yere koymak zorunda kalacaksın. Onu başka birisinin üzerine yansıtacaksın. Reddedilen kısım, bir yansımaya dönüşecektir.
 • Zihin tıpkı kalabalık gibidir; düşünceler bireylerdir. Ve düşünceler sürekli orada oldukları için sürecin maddi olduğunu düşünüyorsun. Her bir düşünceyi bırak ve en sonunda hiçbir şey kalmaz. Zihin diye bir şey yoktur, sadece düşünce vardır.
 • Kadın ve erkek, insanlığın tamamen farklı iki kategorisidir. Kıyaslanamazlar. Onları kıyaslama düşüncesi bile aptalcadır ve kıyaslamaya başladığın zaman, işin içinden çıkamazsın.
 • Sakın unutma, ne zaman karşına bir seçenek çıksa, bilinmeyeni, riskli olan, tehlikeli ve güvencesiz olanı seç. Hiçbir zaman zarara uğramazsın.
 • Dünyada ol ama dünyaya ait olma.
 • Güçlü rüzgârlar seni oraya buraya sürüklüyorsa, onlara direnme: Onlar, sen direndiğin için güçlü görünüyorlar. Rahatla ve bırak seni götürsünler. Onlarla git, bütün olarak git.
 • Dünya senin dışında değildir; dünya sensin. Bu yüzden nereye gidersen git beraberinde dünyanı da götürürsün.
 • İlişki kuracaksın ama muhtaç olmayacaksın; seveceksin ama sevgin bir ihtiyaç olmayacak. Seveceksin ama sahip çıkmayacaksın; seveceksin ama kıskanmayacaksın. Ve sevgi, içinde kıskançlık olmadığı, sahip çıkma olmadığı zaman sevgidir.
 • Psikoanalistler çoğalıyor çünkü dert dinleyecek başka kimse yok.
 • Unutma ,eğer biri seni öfkelendirirse ona yirmi dört saat sonra karşılık vereceğini söyle. Yirmi dört saat bekle ve yirmi dört saat sonra içinden ne gelirse git ve onu yap
 • İnsanın yeryüzündeki en zayıf hayvan olduğu kabul edilmek zorundadır. Ve onun bütün davranışlarının, bütün aidiyetlerinin, gruplaşmalarının temeli budur. O kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olmak zorundadır; ancak o zaman kendisini güvende hisseder.
 • Bir insanın hayatını haklı sözler değil, sevgi değiştirebilir…
 • Mutluluk yaratılacak bir şey değildir; mutluluk sadece görülebilecek bir şeydir.
 • İnsan, ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyar.
 • Bazen gökyüzünde siyah bulutlar olur; gökyüzü bu siyah bulutlar yüzünden değişmez. Ve bazen beyaz bulutlarda olur ve gökyüzü bu beyaz bulutlar yüzünden de değişmez. Bulutlar gelirler ve giderler gökyüzü baki kalır. Sen gökyüzüsün ve düşüncelerde bulutlardır. Eğer düşüncelerini titizlikle izlersen, eğer onları kaçırmazsan, eğer onlara  doğrudan bakarsan ilk şey bunu anlamak olacaktır ve bu çok büyük bir anlayıştır. Bu senin aydınlanmanın başlangıcıdır. Artık sen uykuda değilsin, artık gelip giden bulutlarla özdeş değilsin, artık sonsuza dek baki kalacağını biliyorsun. Tüm kaygı yok olur.
 • Zihin olmadan yaşam bir hareket olarak kalacak ama yönlendirilmeyecek…
 • İşte bu bilgelik meditasyondur: kendi içine bakabilmek, tecrübeden öğrenerek çıkmak, varoluşsal tecrübeyi deneyimlemek, öğrenmeye devam etmek, ödünç almamak.
 • Fakat pek çok insan yalnızca yemek için yaşıyor; yaşamak için yiyen insan pek yok.
 • Aşk varoluş hali olmalıdır.
 • Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin var olmadığı anda evrenle bir olursun; evren kadar sınırsız ol.
 • İnanç bilginin sorgulanması değildir, ona göre yaşamaktır.
 • Aşk öyle derin bir ihtiyaçtır ki onsuz yaşayamazsınız; ya kendisi ya da yedeğini ararsınız. Yedek sahte olabilir ama en azından bir süreliğine âşık olduğunuz hissine kapılabilirsin. Sahtesi bile keyiflidir. Eninde sonunda sahte olduğunun farkına varırsın; o zaman sahte aşkı gerçeğine dönüştüremezsin o zaman sevgili değiştirirsin. İki olasılık var; bu aşkın sahte olduğunu anladığında kendini değiştirebilirsin, sahte aşkı bırakıp gerçek bir aşığa dönüşebilirsin. Diğer olasılık ise sevgilini değiştirmektir. Aklın seçtiği yol budur.
 • Sevgi, birisinin bir şekilde seni tamamladığının derinden anlaşılmasıdır.
 • Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun. Sevmek, sahip olmak ile ilgili değildir. Sevmek, değer vermek ile ilgilidir…
 • Fazlasını yap ama yapan olma, o zaman her ikisini de başarabilirsin. Hayatın içinde yürü ama onun bir parçası olma. Dünyanın içinde yaşa ama dünyanın denin içinde yaşamasına izin verme. Sonrasında çelişki özümsenecektir. Ondan sonra hiçbir şeyi reddetmeyecek, yadsımayacaksın. Ondan sonra tüm varoluşu kabulleneceksin.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.