Ana Sayfa

OSMAN GAZİ SÖZLERİ

  • Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.
  • İslâm’ın muzafferiyeti, benim şehît olmama bağlı ise, şehîtlik şerbetini nasîb buyurmasını Cenâb-ı Hakk’dan duâ ve niyâz eylemiştim. Demek ki duâm kabûl buyuruldu. Allâh’a hamd ve senâ olsun! İslâm askerlerinin zaferini gördükten sonra hayâtım son bulmaktadır.
  • Oyun içinde oyun.
  • Hanedanımdan her kim Allah (cc.) yolundan saparsa mahşer gününde, Resulü Azam’ın şefatinden mahrum kalsın.
  • Osmanlı’ya iki kıt’a üzerinde hükmetmek yetmez! Zîrâ i’lâ-yı kelimetullâh (Allâh’ın dînini yüceltmek) azmi iki kıt’aya sığmayacak kadar büyük bir dâvâdır! Selçuklular’ın vârisi biz olduğumuz gibi Roma’nın (Avrupa’nın) da vârisi biziz!..
  • Bundan sonra her kim ki bir yük mal sattı, üç akçe versün. Hiçbir şey satamadı ise nesne vermesün.
  • Dinsiz adama devlet işi verilmez.
  • Maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir.
BENZER YAZILAR  22 KASIM

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.