Ana Sayfa

OSMANLI İMPARATORLUĞU PADİŞAHLARI

Ertuğrul Gazi (1198-1281): Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Osman Bey’in babasıdır. Babası Süleyman Şah’tır.

Osman Gazi (1258-1326): Osmanlı Beyliği’nin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi de Hayme Hatun’dur. Mal Hatun ile evlenmiştir. Sekiz çocuğu olmuştur. 24 yıl bey olmuştur. Hastalığı sebebiyle 1326’da vefat etti.

Orhan Gazi (1281-1360): Babası Osman Gazi, annesi de Mal Hatun’dur. Annesi Şeyh Edebali’nin kızıdır. İyi bir eğitim almıştır. 36 yıl hüküm sürmüştür. 1360 yılında rahatsızlanarak vefat etmiştir.

1. Murat (1326-1389): Anadolu’dan çok Balkanlar’a önem vermiştir. Devlet bu dönemde teşkilatlanmaya başladı. 29 yıl hüküm sürmüştür. Kosova Savaşı sırasında şehit olmuştur.

 

Yıldırım Bayezid (1360-1402):Babası 1. Murat, annesi de Gülçiçek Hatun’dur. Askeri hareketlerdeki hızlılığı sayesinde “Yıldırım” lakabını almıştır. Yıldırım Beyazid döneminde, Ankara Savaşı yapılmış ve Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir. Beyazid, Timur’un eline esir düşmüştür. Ankara Savaşından sonra fetret devrine girilmiştir.  13 yıl tahtta kalmıştır.

 

Çelebi Mehmet (1. Mehmet) (1386-1421): Babası Yıldırım Bayezid, annesi Devlet Hatun’dur. Kardeşlerini yenerek tahta oturan Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin fetret devrinden çıkmasını sağlamıştır. Çıktığı av sırasında rahatsızlandı ve vefat etti. 8 yıl hüküm sürmüştür.

 

2. Murat (1402-1451): Babası Mehmet Çelebi, annesi Emine Hatun’dur. İstanbul’u kuşatmış ama hakimiyeti altına alamamıştır. Rahatsızlanarak vefat etti.

 

Fatih Sultan Mehmet (1432-1481): Tahta iki defa çıkmıştır. Babası 2. Murat, annesi Hüma Hatun’dur. İstanbul’u fethetmiştir. 30 yıl hüküm sürmüştür.

 

2. Bayezid (1447-1512): Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi de Gülbahar Hatun’dur. 31 yıl hüküm sürmüştür.

 

Yavuz Sultan Selim (1470-1520): Mısır’ı fethederek ilk Osmanlı halifesi olmuştur. Osmanlı Devleti Hazinesini tamamen doldurmuştur. 8 yıl hüküm sürmüştür.

 

Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566): Bu dönemde Belgrad ve Rodos fethedilmiştir. Belgrad Hareketi sırasında vefat etmiştir. 46 yıl hüküm sürmüştür. Tahtta en uzun süre oturan Osmanlı padişahıdır. Bu dönemden sonra duraklama devrine girilmiştir.

BENZER YAZILAR  Nihat Behram Şiirleri

 

2. Selim (1524-1574): Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Haseki Sultan’dır. 1474’te rahatsızlandı ve vefat etti. 8 yıl hüküm sürmüştür.

 

3. Murat (1546-1595): Babası 2. Selim, annesi de Afife Nur Banu Sultan’dır. 21 yıl hüküm sürmüştür.

 

3. Mehmet (1566-1603): İran’a sefer düzenledi ve bu savaşta da vefat etti. 8 yıl hüküm sürmüştür.

 

1. Ahmet (1590-1617): Küçük yaşta tahta oturdu. Kardeş katlini kaldırdı ve kafes usulüne geçti. Ayaklanmalar ile mücadele etmiştir. 14 yıl hüküm sürmüştür.

 

1. Mustafa (1591-1618): Tahta iki kez çıkmıştır. Sadece 2 yıl tahtta oturabilmiştir.

 

2. Osman (Genç Osman) (1604-1622): Babası 1. Ahmet, annesi Mahfiruz Hatice Sultan’dır. Yeniçeri Ocağını kaldırmak istedi ama başaramadı. Yeniçeriler tarafından öldürüldü.

 

4. Murat (1612-1640): Babası 1. Ahmettir. İç ve dış karışıklıklarla mücadele etmiştir. 17 yıl tahtta kalmıştır.

 

1. İbrahim (1615-1648): Babası 1. Ahmet’tir. Birçok ayaklanma ile mücadele etmiştir. Tahttan indirildi ve yerine kardeşi tahta çıkarıldı. 4 yıl hüküm sürebilmiştir.

 

4. Mehmet (Avcı) (1643-1695): Babası 1. İbrahimdir. 39 yıl tahtta oturmuştur.

 

2. Süleyman (1624-1691): Babası 1. İbrahim, annesi ise Saliha Dilaşub Sultan’dır. Sağlığının iyi olmamasına rağmen ordunun başında Edirne’den Sofya’ya kadar gelmiştir. Bu hareketi askerlere moral vermiştir. 22 Haziran 1691 tarihinde vefat etti.

 

2. Ahmet (1643-1695): 21. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Hatice Muazzez Valide Sultan’dır. 22 Haziran 1691 tarihinde Osmanlı tahtına oturmuştur. 6 Şubat 1695 tarihinde vefat etmiştir.

 

2. Mustafa (1664-1703): 22. Osmanlı padişahıdır. 1695 yılında tahta oturmuştur. 2. Mustafa döneminden sora Osmanlı İmparatorluğu, gerileme dönemine girmiştir.

 

3. Ahmet (1673-1730): Babası 4. Mehmet, annesi ise Emetullah Rabia Gülnul Sultan’dır. 22 Ağustos 1703 tarihinde Osmanlı tahtına oturmuştur. Padişahlığı Lale Devri’ne denk gelmektedir. Bu dönemde Patrona Halil İsyanı çıkmıştır.

BENZER YAZILAR  ZEKİ MÜREN SÖZLERİ

 

1. Mahmut (1696-1754): 2 Ağustos 1696 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Şehzadeliği sırasında kafes hayatı yaşamıştır. 1 Ekim 1730 tarihinde Osmanlı tahtına oturmuştur.

 

3. Osman (1699-1757): Babası 2. Mustafa, annesi ise Şehsüvar Sultan’dır. 13 Aralık 1754 tarihinde Osmanlı tahtına oturmuştur. Sadece 2 yıl padişah olabilmiştir.

 

3. Mustafa (1717-1774): 28 Şubat 1717 tarihinde dünyaya geldi. Babası 3. Ahmet, annesi ise Mihrişah Sultan’dır. 30 Ekim 1757 tarihinde tahta oturmuştur.

 

1. Abdülhamid (1725-1789): 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası 3. Ahmet, annesi ise Rabia Şermi Sultan’dır. Devlet işleriyle kendisi ilgilenirdi. Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından ele geçirildiğini ve kaledeki 30.000 Müslümanın katledildiği haberini alında 28 Mart 1789 tarihinde felç geçirdi ve vefat etti.

 

3. Selim (1761-1807): 24 Aralık 1761 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hem babası hem de abisi tarafından eğitimine çok önem verilmiştir. 7 Nisan 1789 tarihinde Osmanlı tahtına oturdu.

 

4. Mustafa (1779-1808): 8 Eylül 1779 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası 1. Abdülhamid, annesi ise Nüketseza Kadın Sultan’dır. 29 Mayıs 1807 tarihinde tahta oturmuştur.

 

2. Mahmut (1785-1839): 20 Temmuz 1785 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası 1. Abdülhamid, annesi ise Nakşidil Valide Sultan’dır. 28 Temmuz 1808 tarihinde Osmanlı tahtına oturmuştur. Edebiyatı ve bilimi çok severdi.

 

1. Abdülmecit (1823-1861): 25 Nisan 1823 tarihinde dünyaya geldi. Babası 2. Mahmut, annesi ise Bezmialem Sultan’dır. 1 Temmuz 1839 tarihinde tahta oturmuştur.

 

Abdülaziz (1830-1871): Babası 2. Mahmut, annesi ise Pertevniyal Sultan’dır. 1861 yılında Osmanlı tahtına oturmuştu. Yeğenleri 5. Murat ve 2. Abdülhamid ile birlikte Avrupa seyahatine çıktı. 1876 yılında tahttan indirildi. 30 Mayıs günü de bilekleri kesilerek şehit edildi. Arkasından da intihar süsü verildi. Ancak şehit edenler, 2. Abdülhamid zamanında bulunarak idam edilmişlerdir.

BENZER YAZILAR  ABDÜSSAMED İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

 

5. Murat (1840-1904) : 21 Eylül 1840 tarihinde dünyaya geldi. Babası Abdülmecid, annesi ise Şefkefza Kadın Efendi idi. 30 Mayıs 1876 tarihinde Osmanlı tahtına oturdu. Ancak akli dengelerinin yerinde olmadığı için 93 gün tahttan indirilmiştir.

 

2. Abdülhamid (1842-1918): 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası 1. Abdülmecid, annesi ise Tiri Müjgan Kadın Efendi’dir. 33 yıl Osmanlı tahtında oturmuştur. Çoğu tarihçiye göre 2. Abdülhamid, Osmanlı’nın çöküşünü geciktirmiştir.

 

Mehmet Reşat (1844-1918): 2 Kasım 1844 tarihinde dünyaya geldi. Babası 1. Abdülmecid, annesi ise Gülcemal Kadın Efendi’dir. 65 yaşında tahta çıktı. Ancak yönetimde söz sahibi değildi.

 

Mehmet Vahdettin (1861-1926): Son Osmanlı Padişahıdır. 2 Şubat 1861 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Abdülmecid, annesi ise Gülistu Kadın Efendi’dir. Saltanatın kaldırılması nedeniyle 17 Kasım 1922 tarihinde Memleketten gitmek zorunda kalmıştır.

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.