Ana Sayfa

OSMANLI İMPARATORLUĞU PADİŞAHLARI

 1. Ertuğrul Gazi (1198-1281): Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Osman Bey’in babasıdır. Babası Süleyman Şahtır.
 2. Osman Gazi (1258-1326): Osmanlı Beyliği’nin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi de Hayme Hatun’dur. Mal Hatun ile evlenmiştir. Sekiz çocuğu olmuştur. 24 yıl bey olmuştur. Hastalığı sebebiyle 1326’da vefat etti.
 3. Orhan Gazi (1281-1360): Babası Osman Gazi, annesi de Mal Hatun’dur. Annesi Şeyh Edebali’nin kızıdır. İyi bir eğitim almıştır. 36 yıl hüküm sürmüştür. 1360 yılında rahatsızlanarak vefat etmiştir.
 4. 1. Murat (1326-1389): Anadolu’dan çok Balkanlar’a önem vermiştir. Devlet bu dönemde teşkilatlanmaya başladı. 29 yıl hüküm sürmüştür. Kosova Savaşı sırasında şehit olmuştur.
 5. Yıldırım Bayezid (1360-1402): Babası 1. Murat, annesi de Gülçiçek Hatun’dur. Askeri hareketlerdeki hızlılığı sayesinde “Yıldırım” lakabını almıştır. Yıldırım Beyazid döneminde, Ankara Savaşı yapılmış ve Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir. Beyazid, Timur’un eline esir düşmüştür. Ankara Savaşından sonra fetret devrine girilmiştir.  13 yıl tahtta kalmıştır.
 6. Çelebi Mehmet (1. Mehmet) (1386-1421): Babası Yıldırım Bayezid, annesi Devlet Hatun’dur. Kardeşlerini yenerek tahta oturan Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin fetret devrinden çıkmasını sağlamıştır. Çıktığı av sırasında rahatsızlandı ve vefat etti. 8 yıl hüküm sürmüştür.
 7. 2. Murat (1402-1451): Babası Mehmet Çelebi, annesi Emine Hatun’dur. İstanbul’u kuşatmış ama hakimiyeti altına alamamıştır. Rahatsızlanarak vefat etti.
 8. Fatih Sultan Mehmet (1432-1481): Tahta iki defa çıkmıştır. Babası 2. Murat, annesi Hüma Hatun’dur. İstanbul’u fethetmiştir. 30 yıl hüküm sürmüştür.
 9. 2. Bayezid (1447-1512): Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi de Gülbahar Hatun’dur. 31 yıl hüküm sürmüştür.
 10. Yavuz Sultan Selim (1470-1520): Mısır’ı fethederek ilk Osmanlı halifesi olmuştur. Osmanlı Devleti Hazinesini tamamen doldurmuştur. 8 yıl hüküm sürmüştür.
 11. Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566): Bu dönemde Belgrad ve Rodos fethedilmiştir. Belgrad Hareketi sırasında vefat etmiştir. 46 yıl hüküm sürmüştür. Tahtta en uzun süre oturan Osmanlı padişahıdır. Bu dönemden sonra duraklama devrine girilmiştir.
 12.  2. Selim (1524-1574): Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Haseki Sultan’dır. 1474’te rahatsızlandı ve vefat etti. 8 yıl hüküm sürmüştür.
 13. 3. Murat (1546-1595): Babası 2. Selim, annesi de Afife Nur Banu Sultan’dır. 21 yıl hüküm sürmüştür.
 14.  3. Mehmmet (1566-1603): İran’a sefer düzenledi ve bu savaşta da vefat etti. 8 yıl hüküm sürmüştür.
 15. 1. Ahmet (1590-1617): Küçük yaşta tahta oturdu. Kardeş katlini kaldırdı ve kafes usulüne geçti. Ayaklanmalar ile mücadele etmiştir. 14 yıl hüküm sürmüştür.
 16. 1. Mustafa (1591-1618): Tahta iki kez çıkmıştır. Sadece 2 yıl tahtta oturabilmiştir.
 17. 2. Osman (Genç Osman) (1604-1622): Babası 1. Ahmet, annesi Mahfiruz Hatice Sultan’dır. Yeniçeri Ocağını kaldırmak istedi ama başaramadı. Yeniçeriler tarafından öldürüldü.
 18. 4. Murat (1612-1640): Babası 1. Ahmettir. İç ve dış karışıklıklarla mücadele etmiştir. 17 yıl tahtta kalmıştır.
 19. 1. İbrahim (1615-1648): Babası 1. Ahmet’tir. Birçok ayaklanma ile mücadele etmiştir. Tahttan indirildi ve yerine kardeşi tahta çıkarıldı. 4 yıl hüküm sürebilmiştir.
 20. 4. Mehmet (Avcı) (1643-1695): Babası 1. İbrahimdir. 39 yıl tahtta oturmuştur.
 21.  2. Süleyman (1624-1691)
 22.  2. Ahmet (1643-1695)
 23. 2. Mustafa (1664-1703): Bu dönemden sonra gerileme devrine girilecektir.
 24.  3. Ahmet (1673-1730)
 25. 1. Mahmut (1696-1754)
 26. 3. Osman (1699-1757)
 27. 3. Mustafa (1717-1774)
 28.  1. Abdülhamit (1725-1789)
 29. 3. Selim (1761-1807)
 30. 4. Mustafa (1779-1808)
 31.  2. Mahmut (1785-1839)
 32.  1. Abdülmecit (1823-1861)
 33.  Abdülaziz (1830-1871)
 34. 5. Murat (1840-1904)
 35. 2. Abdülhamit (1842-1918)
 36. Mehmet Reşat (1844-1918)
 37. Mehmet Vahdettin (1861-1926)

1 reply »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.