Ana Sayfa

PADİŞAH-İ ‘AŞKUM-U DİL DEFTER-U DİVAN BANA / MUHİBBİ

Pâdişâh-ı ‘aşkam-u dil defter-u dîvân bana
Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter ‘unvân bana.

İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana.

Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana.

Öldürür gerçi ki gamzen ‘âşıka virmez amân
Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana.

Yanayum pervâne veş şem’-i cemâli nûrına
Şem’-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana.

MUHİBBİ BÜTÜN ŞİİRLERİ

BENZER YAZILAR  Agardı Berf İle Yir Çemende - Fuzuli

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.