Ana Sayfa

PAKİSTAN TARİHİ

Pakistan’ın tarihine baktığımız zaman 20. yüzyılın ortalarına kadar Hindistan ile ortak kaderi paylaşmışlardır. Pakistan toprakları üzerinde yaşam 5000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Konumu nedeniyle yüzlerce yıl boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmiştir. Özellikle Büyük İskender’in isteği Hindistan’a kadar olan bütün bölgeleri ele geçirmekti. Bu isteğini başardı. Bölgedeki halk, günümüzde olduğu gibi o zaman da geçimini tarım ve ticaret ile sağlamaktaydı. Bölgede onlarca din yayılmıştır. Özellikle bölgeye, Çinlilerin gelmeleri ile bu dinlerin sayısı daha da artmıştır.

10. yüzyılda bölgeyi, Gazneliler ele geçirmişlerdir. Bu dönemden sonra İslam,  bölede yaşayan halk arasında yayılmaya başlamıştır. Moğolların, bölgeye gelmeleri ile kontrol tamamen Moğolların eline geçmiştir. Moğol Devleti’nin zayıflaması, sömürgecilik tarihinin de başlangıcına denk gelmektedir. İngiltere, hızlı bir şekilde sömürgeler ele geçiriyordu. O dönemde Hindistan ile Pakistan birleşik durumdaydı ve Pakistan fikri akıllarda bile yoktu. Hindistan, önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu özellikleri, İngiltere’nin dikkatini çekmiştir. 1840 yılından sonra İngiltere, Hindistan topraklarını işgal etmeye başladı. 19. yüzyılın sonuna doğru Hindistan topraklarının tamamı İngiltere’nin sömürgesi haline geldi. Buna Pakistan toprakları da dahildir. Uzun yıllar da sömürgesi halinde kaldı.

20. yüzyılda halk, İngiltere sömürgesine karşı ayaklanmaya başladılar. Artık isyanları durduramayacağını anlayan İngiltere, Hindistan’dan çekilmeye başladı. Ancak tek başına Hindistan’ın bağımsız olmasını istemiyordu. Çünkü bölgede güçlü bir devletin bulunması iyi olmazdı. Bunun için de bölgede Müslüman bir devlet fikrini ortaya attı. Ancak Hindistan, bu fikre karşı çıktı. Muhammed Ali Cinnah’ın etrafında toplanan Müslümanlar, kendilerinin çoğunlukta bulundukları şehirlerde özerklik ilan ettiler. 1947 yılında ise Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirler birleşerek dominyon kuruldu. 15 Ağustos 1947 yılında ise Hindistan’dan tamamen ayrı bir devlet haline geldi. Hindistan ile sorunlar bu dönemden sonra artmaya başladı. En büyük sorun ise sınırların belirlenememesiydi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.