Ana Sayfa

PEÇENEKLER

Peçenekler, Oğuzların Üç-Ok kolundan gelmektedirler. 8. ve 11. yüzyıl arasında Siriderya ile İdil Dağları arasında yaşamışlardır. Göçebe olarak yaşıyorlardı. Tarih boyunca birçok isim ile anılmışlardır. Bunlar; Bodzinag, Peçenyeg, Bissenus ve Patzirak’dır. Önce Göktürk Devleti’nin, daha sonra da Uygur Devleti’nin himayesi altında yaşamışlardır. Karluk Devleti’nin güçlenmesi sonrası Orta Asya’dan, Batıya göç etmişlerdir. 780 yılında Hazar Devleti sınırına yerleştiler. Hazar Devleti’nden geçen ticaret yollarını yağmalamaları ve ticarete zarar vermeleri sonucu Hazarların tepkisini üstlerine çektiler.

Hazarlar, Oğuzlar ile anlaştılar. Oğuzlar, Peçeneklere baskı yapmaya başladılar. Baskıya daha fazla dayanamayacağını anlayan Peçenekler, İtil Nehri’ne kadar geldiler. Daha sonra da Macaristan’a kadar ilerlediler. Macar topraklarına saldırılar düzenlediler ve sonunda galip geldiler. Slavlar ile iyi ilişkiler kurdular.

950 yılında Federasyon kurmayı başardılar. Bu dönemden sonra da sürekli başarılar elde etmeye başladılar. Türk Kavimleri’nin Batı’ya doğru göç etmeleri Peçeneklerin de daha da Batıya gitmelerine neden oldu. Slavlar ile iyi olan ilişkileri kötüleşmeye başladı. Bu sefer de Bizans İmparatorluğu ile yakın ilişkiler kurmaya başladılar. Bu dönemden sonra yavaş yavaş Balkanlara doğru kaydılar. Peçenekler, iyi dostluklar kurdukları Bizans İmparatorluğu’na paralı askerlik yapmaya başladılar. Malazgirt Savaşı sırasında Peçenekler, Bizanslıların tarafındaydılar. Ancak savaş sırasında Selçuklu Devleti’nin tarafına geçtiler. Bu sayede savaşı, Türklerin kazanmasını sağladılar. Bu sayede Türklere, Anadolu’nun kapısı açılmış oldu. Savaş sırasında taraf değiştirmesi Bizanslılar ile Peçeneklerin arasının bozulmasına neden oldu. 1091 yılında Peçenekler, Bizans İmparatorluğu tarafından yıkıldı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.