Ana Sayfa

RUANDA

Yüzölçümü: 26.338 Kilometrekare

Nüfus: 12 Milyon

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Başkent: Kigali

Dil: Fransızca ve Kinyanvanda

Para Birimi: Frank

Komşuları: Zaire, Uganda, Tanzanya ve Burundi

 

 • Afrika Kıta’sının ortasında yeralmaktadır.
 • 1916 yılında Belçikalılar, Ruanda’yı işgal ettiler. Konumu ve yüzölçümünün küçük olması sebebiyle fazla önem görmedi.
 • 1962 yılında bağımsız hale geldi.
 • Ruanda halkı, Hutu ve Tutsi ırklarından meydana gelmiştir.
 • Halkın  yarıdan fazlası Hristiyan’dır. Geriye kalan Müslüman ve Animist’tir.
 • Ülke, her bakımdan geri kalmıştır. Ekonomisi kötü durumdadır.
 • Sağlık hizmetleri kötüdür. Ortalama yaşam süresi 49’dur.
 • Eğitim ise yok gibidir. Okuma-yazma oranı 15’tir.
 • Halk yaşamını çoğu Afrika ülkelerinde olduğu gibi tarım yaparak sürdürmektedir.
 • İlkel tarım metotları kullanıldığı için verimlilik azdır.
 • Ruanda’da en çok kahve, fasülye, çay ve pamuk yetiştirilmektedir.
 • Ülkede madenler az bulunmaktadır. Çoğunlukla kalay çıkmaktadır. Ülkede bulunan madenleri Ruanda çıkartamıyor. Sadece yabancı şirketler çıkartabiliyor. Çıkartılan kalay ihraç da edilir.
 • Ülkede, altyapı hizmetleri hiç yok gibidir.
 • Ruanda, sanayiye sahip değildir.
 • İhracat yapılan ürünler sınırlıdır. Sadece kalay, kahve ve çay ihraç edilir.
 • Gaz, besin ürünleri ve petrol gibi malzemeleri ithal eder.
 • İthalatının ihracatından fazla olması zaten ekonomisi kötü durumda olan Ruanda’yı daha da zor duruma sokmaktadır.

5 replies »

 1. Geri bildirim: UGANDA – BİBİLİYO
 2. Geri bildirim: ZAİRE – BİBİLİYO

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.