Ana Sayfa

SATRANÇ TARİHÇESİ

Satranç, günümüzden binlerce yıl önce dahi oynanmaktaydı. Ancak farklı şekillere kurallara sahipti. Günümüze gelene kadar birçok değişikliğe uğramıştır. M.Ö. 2000’li yıllarda Antik Mısır’da satranç benzeri oyunlar oynandığı Piramitlerin duvarlarında olan kabartmalardan anlaşılmaktadır. Milattan sonrasına kadar başka medeniyetlerin satranç oynadığına dair kanıtlar bulunamamıştır.

Satrancın atası olarak M.S. 3. yüzyılda ortaya çıkan Çaturanga adlı bir oyun gösterilmektedir. 6. yüzyıldan sonra Çaturanga hızla yayılmıştır. Bu oyun ilk önce Hindistan’dan Çin’e geçmiştir. Oradan da Japonya’ya geçmiştir. Bu oyunun Çin’e nasıl ulaştığı hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Her ülke zamanla satrancı öğrenmiştir. Ancak sürekli olarak değiştirmişler ve yeni kurallar eklemişlerdir.

Oyunun Batı’ya doğru yayılması da 7. yüzyılda gerçekleşmiştir. Müslümanlar, satrancı çok severler. Oyuna “Satranç” adını verenler de Müslümanlardır. Satrancın Avrupa’ya yayılması da Müslümanlar sayesinde olmuştur. Müslümanların, İspanya’yı ele geçirdiler ve Endülüs Emevi Devleti’ni kurdular. Doğu’nun bilimini Batı’ya taşıdılar. İspanya’yı önemli bilim merkezlerinden biri haline getirdiler. Satrancı bu bölgede de yaydılar.

Zamanla dünyanın her tarafına yayılan satrancın hem oyun alanı büyüdü hem de yeni taşlar eklendi. İlk başlarda sadece bir oyun olarak kabul edilen satranç 19. yüzyılda spor haline geldi. 1851 yılında Londra’da ilk resmi satranç turnuvası düzenlendi. Bu zamandan sonra düzenlenen turnuvaların sayısı da arttı. Küresel çapta düzenlenen turnuvalar dahi ortaya çıktı. Artık insanların rakipleri insanlar değil de robotlar oldu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.