Ana Sayfa

SENEGAMBİYA KONFEDERASYONU

Konfederasyon, bağımsız iki ya da daha fazla devletin bir nevi birleşmesidir. Bu birleşme sonrası ortaya yeni bir devlet çıkar. Birleşen devletler, ekonomik ve askeri güçlerini birleştirirler. Senegambiya Konfederasyonu da Batı Afrika’da komşu olan Senegal ve Gambiya devletleri’nin birleşmesi sonucu ortaya çıkmış bir konfederasyondur.

Senegal ve Gambiya, Avrupalı Devletler tarafından uzun süre sömürülen iki devlet. Senegal uzun süre Fransa’nın sömürgesi oldu. Gambiya ise bazen Fransa’nın bazen de İngiltere’nin sömürgesi haline geldi. En son Fransa’nın sömürgesi olarak kaldı. İki ülkenin de yeraltı ve yerüstü kaynakları sömürüldüğü gibi, insanları da köle olarak esir alınmıştır.

4 Nisan 1960 tarihinde Senegal, Fransa’dan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti. Senegalden 5 yıl sonra da Gambiya da Fransa’dan ayrıldı ve bağımsız hale geldi. Ancak Fransa, bağımsız olduktan sonra iki ülkenin de yakasını bırakmadı. Ülkenin siyasetinde söz sahibi oldu. İki ülkeyi birden yönetmek zor oluyordu. Daha kolay yönetmenin yolu iki devleti birleştirmekti. Bu sebeple Fransa’nın da desteği ile iki ülke bir oldular ve 12 Aralık 1981 tarihinde resmi olarak Senegmbiya Konfederasyonunu kurdular.

Fransa’nın iki ülkeyi birleştirmesi için manası savaş durumunda iki ülkenin bir olması halinde daha kolay karşılık verecekleri, yani daha güçlü olacakları idi. Gambiya’nın, tamamen Senegal ile çevrili olması ise Konfederasyonun kuruluşunu kolaylaştırdı. Konfederasyonun başkenti Dakar olmuştur.

Konfederasyon’un kurulması ile iki ülke askeri gücünü birleştirdiler. İsmi iki ülkenin isimlerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra ekonomik güçleri de birleşti. Aynı dili kullanmalarına karar verdiler. Böylece iki devlet de Wolof dilini kullanmaya başladılar. Konfederasyonun faydası olmuş ve iki ülke arasındaki ticaret çok güçlenmiştir.

Senegambiya Konfederasyonu’nun ömrü sadece 7 yıl oldu. Senegal, etrafını tamamen çevrili olduğu Gambiya’yı asimile etmeye, yani yutmaya çalıştı. Gambiya’ya baskılar uygulamaya başladı. Ancak Gambiya bu baskılara boyun eğmedi ve 30 Eylül 1989 tarihinde Senegambiya Konfederasyonu’ndan ayrıldı. Böylece Konfederasyon da dağılmış oldu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.