Ana Sayfa

Sümerler hakkında bilgi

 • Sümerler modern medeniyetinkurulmasında önemli bir adım atan bir devlettir. Daha sonra Mezopatamyada kurulun devletlerin temellerini atmıştır.
 • Sümerliler hakkında size tuhaf bilgiler verecek olursak. Sümerlilerde yılbaşı ağacı süslemeleri, nazar boncuğu ve yüzük ilk defa burada bulunmuştur.
 • Sümerliler hakkında bilgi veremeye devam edecek olursak. Sümerlerde dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji alanında çok ileri gitmiş bir medeniyettir.
 • Mezopotamya‘da ilk şehir devletlerini Sümerler, kurmuşlardır.
 • En önemlileri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan bu şehir devletlerine” site” adı verilmiştir.
 • Bu devletler arasında siyasi ve ekonomik nedenlerle sık sık savaşlar yapılmıştır.
 • Siteler, etrafı surlarla çevrili, Ziggurat adı verilen tapınak ve onun etrafındaki evlerden meydana gelmiştir.
 • Sitelerin başlarında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi. Patesiçevresindeki sitelere hakim olursa ” lugal” Sümer ülkesine hâkim olursa” lugal kalma” ünvanını alırdı.
 • Devlet yönetiminde krala yardımcı olan danışma meclisleri de bulunurdu. Aynı zamanda Sümer kralları, dini törenleri idare eder. savaş sırasında ordunun başında bulunur ve hukuki yetkileri elinde toplardı.
 • Sümerler 2000 yıl kadar bir devletin ömrüne göre çok uzun bir süre varlıklarını sürdürmüşlerdir.
 • Sümerler milattan önce 4000 bin yılında tarih sahnesinde kendileri gösterdi.
 • Sümerler çekik gözlü değillerdir. Beyaz ırka mensuplardı.
 • Semerler hakkında bilgi. Sümerler kendilerine sümeler demiyorlardı.Kendilerine kenger diyorlardı.
 • Sümerlerde ortaasya kültürüne benzer boy tarzı bir teşkilatlanma vardı.
 • Sümerler hakkında diğer bir bilgi, 35 adet şehir devletleri vardı.
 • Sümerlerziggurat denilen çok amaçlı kulenin alt katını tarım ürünlerin depolandığı yer olarak kullanılırdı.Zamanla ürünler karıştırılınca. Her malın üzerine mal sahibi kişinin bir simgesi yapılırdı.Bu simgeler zamanla gelişerek yazı bulundu.Böylece tarihi dönemlere girilmiş oldu.
 • Sümerler tarihe en önemli bir mirasını bırakmış oldu.
 • Sümer Takviminde yıl 360 gün, aylar 30’ar gün hesaplanıyordu.
 • Kraliçe devlet işlerinde oldukça etkiliydi.
 • Sümer Devleti’nde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluştururken halk. hürler ve köleler olmak üzere sosyal sınıflara ayrılmıştı.
 • Sümerlerde köleler haricinde her erkek asker sayılmış, ordu yaya ve savaş arabalarını kullanan süvarilerden oluşmuştur.
 • Çok tanrılı bir inanca sahip Sümerler ölümden sonraki yaşama inanmamışlardır.
 • Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanları Sümerler tarafından meydana getirilmiştir.
 • Sümerler, ev ve tapınaklarını ateşte pişirilmiş kerpiç ve tuğlalardan yapmışlardır. Mimaride sütun, kubbe.kemer tarzını kullanmışlardır.
 • Oymacılık, kuyumculuk, heykel vb. sanat dallarıyla ilgilenmişlerdir
 • Sümerler kara sabanı kullanarak ve sulama amaçlı kanallar inşa ederek tarımın gelişmesini sağlamışlardır.
 • Sümerler, astronomi alanında gelişmiştir. Ayrıca matematik ve geometride gelişme göstererek dört işlemi kullanmışlar, bölme ve çarpma cetvelleri hazırlamışlar, yüzey ve hacim ölçmeyi gerçekleştirmişler, daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir.
 • Sümerliler Bağdat’tan Basra körfezine kadar ki coğrafya da hakimiyet sürdürmüşlerdir.
 • Sümerlilerin nereden geldiği ve kim oldukları konusunda tam bir fikir birliği yoktur.Sami ırkından olmayan bu Sümerlilerin Ortaasya’dan göç ettiklerini bazı tarihçiler dile getirmektedir. Buna dayanak olarak Sümerliler ile Ortaasyahalkı arasında benzerlik gösterilmektedir.
 • Sümerlilerin sonu nasıl geldi. Bazı uzmanlar toprakların aşırı sulanması sonucu toprakta meydana gelen tuzlanma ve verim düşüklüğü sonucu yıkılma sürecine girdiğini savunurken.Bazı uzmanlar destanlarda anlatılanlardan yola çıkarak büyük bir selin medeniyete zarar verdiğini söylemektedir.
 • Sümerlileri yıkan medeniyet Akadlar olmuştur.Akadların Sümerlileri yenmesi sonucu Sümerliler bir daha eski haline gelememiştir.
 • Sümerliler şehir devleti halinde yaşardı.Şehirlerin etrafı güvenlik gereği surlarla çevrili olurdu. Kentin yüksek bir yerinde ziggurat denilen daha çok dini ağırlık bir sosyal tesis olurdu. Zamanla bir toplumsal sınıf ortaya çıktı.Din adamları, halk ve köleler.
 • Din adamları aynı zamanda o kentin başkanı özelliğini taşımaktaydı.
BENZER YAZILAR  GÖZLERİN İSTANBUL OLUYOR BİRDEN / YAVUZ BÜLENT BAKİLER

Sümerlerin Mesleği Nedir?

Sümerlerde farklı meslekler vardır. Asıl geçim kaynakları çiftçiliktir. Bulundukları bölgenin verimli bir arazi olması bunun yanında arazinin sulanabilmesi sonucu tarımda çok ileri gitmişlerdir. Tarımda çok iyi olmaları sonucu toplumun refahı artmış. Toplumsal hayatta iş bölümleri kesin bir şekilde ortaya çıkmış. Tüm bunların sonucu olarak çok farklı meslekler Sümerler’de ortaya çıkmıştır.

Tarihteki ilk yazılı hukuk kuralları Sümerlere aittir

Sümerlerde Tarım

Sümerler Mezopotamya geldiklerinde çanak çömlek yapmasını biliyorlardı. ;Mimari yapıları dönemine göre oldukça gelişmişti. Tarımda çok iyi olmalarının sebebi şaşılacak düzeyde iyi sulama sistemleridir,. Tarım arazilerini sulayabilmek için kanallar, barajlar ve bentlerle hem seli önleyip bataklıkları kuruttular Tekerleği buldular.Tekerlekli araba ile arazilerini daha hızlı sürebildiler

Sümerler Türk mü?

Türk bazı tarihçiler.Sümerlerin konuşma dillerindeki Türkçe kelimeler ve sosyal yapılarındaki olguların Türkler ile benzerlik göstermesi sonucu Türk olabileceklerini ileri sürmektedir. Bütün dünya biliyor ki Sümerler bulunduğu bölgeye başka bir yerden gelmiştir.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: ,

1 reply »

 1. Geri bildirim: IRAK – BİBİLİYO

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.