Ana Sayfa

SÜMERLER

Sümerler, M.Ö. 4.000 ile M.Ö. 2000 yılları arasında Mezopotamya’da yaşayan bir medeniyettir. Dünya tarihinde bilinen ilk uygarlık Sümerler’dir. Mezopotamya, Aşağı ve Yukarı Mezopotamya diye ikiye ayrılmaktaydı. Sümerler’de, Aşağı Mezopotamya’da; yani Irak’ın güneyini yurt edinmişlerdi. İlk yazıyı bulanlar Sümerler’dir. Çivi yazısını bulmuşlar ve özellikle de devlet işlerinde kullanmışlardı. Yazıları günümüzdeki yazılardan çok farklıdır. Bunun nedeni Sümerler, yazacakları ürünün resmini kullanırlardı. Örnek olarak buğday yazacakları zaman minik bir halde buğday resmini çizerlerdi. Sümerler hakkında bilinen bilgilerin çoğu çivi yazısını bulmaları sayesinde olmuştur.

Sümerler’in, büyük bir devlet haline gelmesi de Şehir Devletleri’nin birleşmesi ile olmuştur. Toplamda 35 Şehir Devleti bir araya gelerek Sümer Ülkesi’ni meydana getirdiler. Sümer Ülkesi’nin en önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş, Eridu ve Lagaş’dır. Başkent sürekli olarak Ur şehri ile Kiş şehri arasında değişmiştir.

Kiş Sülalesi, tarihte bilinen ilk sülaledir. Bu sülale uzun yıllar Sümer Ülkesi’ni yönetmişlerdir. Sümerler, Çok Tanrılı bir dine inanmaktaydılar. Aynı zamanda her cismin de bir Tanrısının olduğuna inanırlardı. Ziggurat adında tapınaklar yaparlardı. Rahipler de kutsal sayılırdı ve yarı Tanrı olduklarına inanırlardı. Tekerleği kimin keşfettiği kesin olarak bilinmemektedir. Kimin bulduğu hakkında bir çok rivayet vardır. Bu rivayetlerden biri de tekerleği, Sümerler’in bulmuş olabileceğidir. Sümerler, ilk önce kendi içlerinde parçalandılar. Bu dönemde Mezopotamya’da bulunan medeniyetler de artmıştı. M.Ö. 1950 yılında Elamlılar ve Samiler birleştiler ve Sümerler’i yıktılar. Elamlılar, Sümerler’i yıktıktan sonra Aşağı Mezopotamya’nın tamamına hakim oldular.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.