Etiket: 2. Abdülhamid

2. Abdülhamid Hakkında Söylenmiş Sözler

Abdülhamid’i kötülemek cehalettir. Ali Rıza Alp Bize ümmetin günahını kendinde bulmak, kendinde yenmek, kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır. Nurettin Topçu Dünyanın son evrensel hükümdarı Sultan 2. Abdülhamid’dir. İlber Ortaylı Padişah Abdülhamit sayesinde Batı âlemi, bilhassa Dışişleri teşkilatları; Halifeye, İslâm âleminin Papası gözüyle bakıyorlardı. Onun bu […]

TAHSİN PAŞA

Tahsin Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Mesut Efendi’dir. Dahiliye Mektupçu Kaleminde Muavin oldu. Daha sonra başmuavinliğe ve Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevlerine geldi. Bu görevleri esnasında kendisini geliştirdi. Sadık ve çok çalışkandı. 1894 yılında Mabeyn Başkatibi Süleyman Paşa vefat etti. Yerine Sultan Abdülhamid’in emri ile Tahsin […]

1 EYLÜL

1557: Fransız denizci Jacques Cartier öldü. 1651: Rus Çariçesi Natalya Kirillovna dünyaya geldi. 1787: Dil bilimci Jan Bake dünyaya geldi. 1868: Galatasaray Lisesi açıldı. 1874: İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alan Talat Paşa dünyaya geldi. 1900: 2. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. senesi büyük bir tören […]