Etiket: A ile başlayan deyimler

ADINI ANMAMAK DEYİMİ

Adını anmamak deyimi: bir kişiden hiç bahsetmemek, anmamak anlamında kullanılmaktadır. Bu kişi kızılmış veya küsülmüş birisi olabilir. Adını anmamak deyimi örnekleri: Sen gittin gideli annem senin adını anmaz oldu. Eşi, onu terk ettikten beri adını anmaz oldu. “Bir daha bu evde kimse onun adını anmayacak.” diye bağırdı.

ADINI KOYMAK DEYİMİ

Adını koymak deyimi birçok anlamda kullanılmaktadır. Birincisi isim koymak anlamında kullanılır. İkincisi bir ürünün fiyatını belirlemek, yani kesin bir fiyatta anlaşmaktır. Üçüncüsü ise bir şeyi kesinleştirmek anlamında kullanılmaktadır. Adını koymak deyimi örnekleri: Ben adını koymadan bir ürün almam. “Sizin kızı istemeye gelelim. Artık şu işin adını koyalım.” dedi. […]

AĞIZ YAPMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağız yapmak deyimi: Bir kişiyi, düşüncelerini veya duygularını olanın tam tersi, başka türlü göstererek kandırmak veya oyalamak anlamına gelmektedir. Ağız yapmak deyimi örnekleri: Ağız yapma konusunda senin üstüne insan tanımam. Onca zaman bana ağız yapmış. İşin sonunda anladım. Arkadaşlarının yanında ağız yaparak borç para isterdi. Aldığı borç paraların […]

AĞZINDA GEVELEMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağzında gevelemek deyimi: Bir sözü, ismi veya olayı hiç durma söyleyip durmak anlamında kullanılmaktadır. Ağzında gevelemek deyimi örnekleri: Her lafı ağzında gevelemek gibi bir huyu vardı. Ona bir laf verdin miydi tamam. Artık ağzında geveler durur. Eşi her zaman uyarırdı “Yeter artık! her lafı ağzında geveleyip durma.” diye. […]

AĞZINA LAYIK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağzına layık deyimi: Bir yemeğin çok güzel olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Ağzına layık deyimi örnekleri: Annemin ellerine sağlık. Tam ağzına layık olmuş. Bu kafenin yemekleri çok güzel. Ağzına layık. Bugün senin ağzına layık yemekler yaptım. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü

AĞZINDA BAKLA ISLANMAMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağzında bakla ıslanmamak deyimi: Bir haberi öğrenir öğrenmez başka kişilere söylemek, laf yetiştirmek, sır saklayamamak anlamında kullanılmaktadır. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi örnekleri: Senin de ağzında bakla ıslanmıyor. Sakın bu haberi Ayşe’ye söyleme. Onun ağzında bakla ıslanmaz. Arkadaşları, ona sırlarını vermezlerdi. Sorduğunda ise “Senin ağzında bakla ıslanmaz deyip dururlardı.” […]

AĞZINA BAKMAK/BAKMAMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağzına bakmak/bakmamak deyimi iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi bir kişinin her dediğine inanmak, sözünden çıkmamak anlamında kullanılmaktadır. İkincisi ise söyleyeceği sözü beklemek anlamına gelmektedir. Ağzına bakmak/bakmamak deyimi örnekleri: Abim, arkadaşlarının ağzına bakar. Çok şükür bugüne kadar hiç kimsenin ağzına bakmadım. Ağızlarına bakardı ki ben de konuşayım diye. Kendi aklın […]

AĞIZ KALABALIĞINA GETİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağız kalabalığına getirmek deyimi: Gereği olmayan, konu ile alakası olmayan sözler söyleyerek birisini kandırmak, aldatmak anlamına gelmektedir. Gerçekleri saklamak için konuyu değiştirmek manasında da kullanılmaktadır. Ağız kalabalığına getirmek deyimi örnekleri: Bizi ağız kalabalığına getirerek dolandırdılar. Ağız kalabalığına getirerek notlarının düşük olduğunu unutturdu. Bütün işlerini ağız kalabalığına getirerek yapardı. […]

AĞZINA BAKTIRMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağzına baktırmak deyimi: Güzel ve etkileyici bir şekilde konuşarak insanları kendisine dinletmek, hayran bıraktırmak anlamına gelmektedir. Ağzına baktırmak deyimi örnekleri: Nereye gitse insanları ağzına baktırırdı. Az ve öz konuş. İnsanları ağzına baktır. Hayatında ilk defa insanları ağzına baktırmıştı. İnsanların ağzına bakması çok hoşuna giderdi. Bu sebeple her kelimeyi […]

AĞZI KULAKLARINA VARMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağzı kulaklarına varmak deyimi: Bir olay veya alınan haber karşısında çok sevinmek anlamına gelmektedir. Normalden fazla sevinmek. Ağzı kulaklarına varmak deyimi örnekleri: İkramiyenin yattığını duyunda ağzı kulaklarına vardı. Aldığı haber ne ise ağzı kulaklarına vardı. Artık her gün güzel haber almaya başladım. Nerdeyse her gün eve ağzım kulaklarıma […]

AĞIZ EĞMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağız eğmek deyimi: Hak etmeyen yani layık olmayan birisine yalvarmak, istekte bulunmaktır. Ağız eğmek deyimi örnekleri: O cezayı yerim yine de o adama ağız eğmem. Benim karşımda ağız eğecek kadar alçaldın mı? Arkadaşlarının yanında ağız eğerek konuşurdu. Ağız eğerek konuşmak insanlara yakışan bir hareket değil. A Harfi İle […]

AĞIZ, DİL VERMEMEK DEYİMİ

Ağız, dil vermemek deyiminin iki anlamı vardır. Bunlardan birincisi birisine küsmek ve bu sebepten dolayı konuşmamak. İkincisi ise hasta olmak sebebiyle konuşamamaktır. Ağız, dil vermemek deyimi örnekleri: O kadar halsizdi ki bize bile ağız, dil vermiyordu. İsmail yanımıza gelimce hiçbirimiz de ona ağız, dil vermedik. Sana bağırdığın için […]

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİ

Ağız değiştirmek deyimi: Daha önce söylenen bir sözü sonra değiştirmek, söylenen sözden cayarak tam tersini söylemek anlamında kullanılmaktadır. Ağız değiştirmek deyimi örnekleri: Ben onun kadar hızlı ağız değiştiren birisini görmedim. Mehmet’in sözüne güven olmaz. Bir bakarsın ağız değiştirir. Ağız değiştirmek bence iki yüzlülüktür. İnsanın her konuda ağız değiştiren […]

AĞIZDA SAKIZ GİBİ ÇİĞNEMEK DEYİMİ

Ağızda sakız gibi çiğnemek deyimi: Bir sözü veya bir kişinin adını sürekli tekrar edip durmak anlamında kullanılmaktadır. Ağızda sakız gibi çiğnemek deyimi örnekleri: Senin adını Ağzında sakız çiğner gibi çiğnedi. Ne kazayımış ama. Ağzında sakız gibi çiğnedi durdu lafı. Herkesin lakabını azgında sakız gibi çiğnerdi. A Harfi İle […]

AĞIR AKSAK DEYİMİ

Ağır aksak deyimi: Yavaş, düzgün veya adam akıllı çalışmayan anlamlarında kullanılmaktadır. Ağır aksak deyimi örnekleri: Mehmet amcayı hatırlamaz olur muyum. Ağır aksak yürüyerek giderdi bizim evin önünden. Patronu sürekli ona ağır aksak çalışıyorsun diye kızardı. Hızlı olun arkadaşlar. Ağır aksak yürümeniz sebebiyle arkamda kalıyorsunuz. Babam ağır aksak insanları […]

AĞZINDAN SÖZ ÇEKMEK DEYİMİ

Ağzından söz çekmek deyimi: Bir bilgiyi, karşıdakine sezdirmeden ağzından almak anlamında kullanılmaktadır. Ağzından söz çekmek deyimi: Kıl çeker gibi ağzından sözü çektin. Ağızdan söz çekmekte onun üstüne birisini tanımam. Ağzından sözleri çekti. Ben yanında sadece izleye kaldım. Ağızdan söz çekmek de bir marifetmiş gibi övünüyorsun.

AĞIZ YOKLAMAK DEYİMİ

Ağız yoklamak deyimi: Öğrenilmek istenilen bir dili karşıdakine belli etmeden çeşitli yollardan öğrenmeye çalışmak anlamına gelmektedir. Ağız yoklamak deyimi örnekleri: Kardeşimin sigara içip içmediğini öğrenmek için ağız yokluyor. Arada bir ağız yoklar. İnsanların hayatını çok merak eder. Ne kadar parası varmış ağzını yokla da öğren. Annem, sevgilimin olup […]

AĞIR GELMEK DEYİMİ

Ağır gelmek deyimi, iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci yapılan bir işin ağır, yani zor gelmesi anlamındadır. İkincisi ise söylenen bir sözün veya yapılan bir hareketin zoruna gitmesi anlamında kullanılmaktadır. Ağır gelmek deyimi örnekleri: Söylediğin söz ona ağır geldi. Bu iş bana ağır geldi. O yüzden bıraktım. İnsanlara ağır gelecek […]

AĞIRDAN ALMAK DEYİMİ

Ağırdan almak deyimi: yavaş hareket etmek, bir işi yapmaya istekli olmamak ve geciktirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Ağırdan almak deyimi örnekleri: Bu işi neden ağırdan aldığını anlamadım. Kendine çeki düzen vermelisin. Her işini ağırdan alıyorsun. Ağırdan alarak yaptığın işten bir hayır gelmez. Her işini ağırdan alman nedeniyle işler birikmiş.